Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.9.2008

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 2 929 euroa lokakuussa 2007

Tilastokeskuksen mukaan yksityisellä sektorilla kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli keskimäärin miehillä 3 316 euroa ja naisilla 2 522 euroa lokakuussa 2007. Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto kuvaa noin 620 000 palkansaajan tietoja, joista miehiä oli noin puolet.

Palkkojen hajonta vaihtelee palkansaajaryhmittäin. Kaikkien palkansaajien säännöllisen työajan ansiot vaihtelivat yksityisellä sektorilla 1 757 eurosta 4 510 euroon. Mediaanipalkka oli tilaston mukaan 2 586 euroa, miehillä 2 994 euroa ja naisilla 2 281 euroa. Palkkahajontaa kuvataan yleensä desiilipalkalla. Ylin desiilipalkka tarkoittaa palkkaa, jota enemmän ansaitsee 10 prosenttia palkansaajista ja alin desiilipalkka palkkaa, jota vähemmän ansaitsee 10 prosenttia palkansaajista. Mediaanipalkka tarkoittaa palkkaa, jota vähemmän tai enemmän ansaitsee tasan puolet palkansaajista.

Palkkakehitykseen iän merkitys on huomattava. Palkkakehitys hidastuu jonkin verran yli 40-vuotiaiden ikäryhmän jälkeen, kun nuoremmissa ikäryhmissä kehitys on nopeampaa. Palkansaajien keskimääräinen ikä oli 41 vuotta. Ikävälin 40–49 -vuotiaiden osuus palkansaajista oli suurin, noin 30 prosenttia. Alle 20-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä oli alle prosentti palkansaajista.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision / myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen. Palkkatiedot on kerätty lokakuulta yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansion desiilipalkat 2007 ammattiluokituksen pääluokan ja sukupuolen mukaan

Ammattiluokitus Lukumäärä Kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio, euroa/kk 
Naiset Miehet
Yhteensä 1. desiili mediaani 9. desiili 1. desiili mediaani 9. desiili
Yhteensä 619 500 1 688 2 281 3 655 1 902 2 994 5 078
1. Johtajat 39 600 2 173 3 750 6 546 2 967 5 114 8 077
2. Erityisasiantuntijat 122 246 2 215 3 223 4 720 2 622 3 746 5 394
3. Asiantuntijat 211 130 1 862 2 437 3 525 2 184 3 000 4 398
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 79 381 1 800 2 257 2 862 1 869 2 542 3 836
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 85 124 1 563 1 827 2 337 1 622 2 070 3 016
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 603 1 200 1 543 2 088 1 363 1 868 2 331
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 248 1 677 2 050 2 743 1 801 2 364 3 170
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 15 223 1 530 1 997 2 580 1 807 2 483 3 282
9. Muut työntekijät 34 023 1 426 1 737 2 110 1 566 1 947 2 593
Tuntematon 13 921 1 621 2 083 2 900 1 699 2 348 3 325

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot 2007 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Ammattiluokitus Lukumäärä Kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/kk 
Yhteensä –19          20–29       30–39       40–49     50–59       60–      
Yhteensä 619 500 2 929 1 632 2 273 2 979 3 138 3 045 3 058
1. Johtajat 39 600 5 020 2 958 4 676 5 296 5 213 5 096
2. Erityisasiantuntijat 122 246 3 745 .. 2 882 3 671 3 958 3 960 3 914
3. Asiantuntijat 211 130 2 918 1 660 2 478 2 943 3 042 3 006 3 012
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 79 381 2 398 1 623 2 141 2 430 2 463 2 450 2 440
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 85 124 2 006 1 625 1 848 2 042 2 081 2 077 2 059
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 603 1 763 .. 1 421 1 818 1 917 1 907 1 951
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 248 2 397 1 589 2156 2 401 2 504 2 490 2 380
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 15 223 2 385 1 540 2 109 2 310 2 445 2 547 2 380
9. Muut työntekijät 34 023 1 934 1 586 1 827 1 987 1 962 1 964 1 962
Tuntematon 13 921 2 396 1 848 2 048 2 464 2 588 2 609 2 529

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien keskiansiot ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan 2007

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien keskiansiot ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan 2007

Tässä tilastossa otetaan vuoden 2008 koskevista tiedoista lähtien käyttöön toimialaluokitus TOL 2008. Lisätietoja TOL 2008–luokituksesta on saatavilla Tilastokeskuksen TOL 2008–sivuilla:
http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eeva-Liiisa Petäjä (09) 1734 3450, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 23.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2007/yskp_2007_2008-09-23_tie_001_fi.html