Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuonna 2011

Koulutusaste Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, euroa/kk
Yhteensä Miehet Naiset Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 669 138 340 273 328 864 3 328 2 000 2 951 5 105
Perusaste 65 982 35 185 30 796 2 762 1 804 2 447 4 081
Keskiaste 229 081 114 048 115 033 2 757 1 863 2 485 3 963
Alin korkea-aste 121 612 50 022 71 590 3 373 2 221 3 058 4 878
Alempi korkeakouluaste 132 565 73 846 58 718 3 458 2 218 3 170 5 040
Ylempi korkeakouluaste 106 171 58 713 47 458 4 488 2 667 4 081 6 752
Tutkijakoulutusaste 13 728 8 459 5 269 4 964 3 314 4 554 7 000

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 09 1734 3521, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 28.8.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2011, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2011/yskp_2011_2012-08-10_tau_001_fi.html