Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot 2014 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Ammatin pääluokka Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, euroa/kk
Lukumäärä Yhteensä –20 20–29 30–39 40–49 50–59 60– 
Yhteensä 683 922 3 538 1 949 2 574 3 428 3 847 3 776 3 750
1 Johtajat 37 792 6 344 .. 1) 3 759 5 649 6 602 6 607 6 261
2 Erityisasiantuntijat 171 863 4 432 .. 3 142 4 113 4 688 4 745 4 778
3 Asiantuntijat 207 271 3 522 2 734 2 891 3 476 3 695 3 662 3 636
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 74 688 2 733 1 840 2 386 2 717 2 838 2 841 2 821
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 127 672 2 475 1 944 2 221 2 511 2 582 2 566 2 512
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 538 2 515 .. 2 480 2 640 2 521 2 472 2 473
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 255 2 866 1 819 2 524 2 833 3 071 3 001 2 856
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 15 074 2 913 1 869 2 547 3 007 2 904 3 092 2 839
9 Muut työntekijät 28 289 2 258 1 835 2 157 2 321 2 303 2 252 2 245
Tuntematon 1 482 2 785 .. 2 390 2 785 3 132 2 957 2 854
1) .. Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 029 551 3235, Anu Uuttu 029 551 2322, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 20.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2014, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot 2014 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2014/yskp_2014_2015-08-20_tau_001_fi.html