Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan 2014

Koulutusaste Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, euroa/kk
Yhteensä Miehet Naiset Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Yhteensä 683 922 350 515 333 407 3 538 2 108 3 135 5 418
Perusaste tai tuntematon 57 616 32 404 25 212 2 968 1 916 2 592 4 446
Keskiaste 231 927 117 211 114 716 2 905 1 960 2 605 4 173
Alin korkea-aste 111 731 45 308 66 423 3 595 2 335 3 247 5 229
Alempi korkeakouluaste 149 167 83 384 65 783 3 616 2 330 3 312 5 249
Ylempi korkeakouluaste 118 474 63 602 54 873 4 696 2 780 4 269 7 088
Tutkijakoulutusaste 15 008 8 606 6 401 5 166 3 468 4 761 7 237

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 029 551 3235, Anu Uuttu 029 551 2322, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 20.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2014, Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2014/yskp_2014_2015-08-20_tau_002_fi.html