Liitetaulukko 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan 2016

Koulutusaste Lukumäärä Säännöllisen työajan ansio, euroa/kk
Yhteensä Miehet Naiset Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Koulutusasteet yhteensä 703 901 360 761 343 140 3 596 2 131 3 193 5 520
Perusaste tai tuntematon 55 525 31 948 23 577 3 037 1 917 2 620 4 591
Keskiaste 241 063 121 664 119 399 2 941 1 983 2 630 4 243
Alin korkea-aste 103 536 41 575 61 961 3 673 2 375 3 311 5 380
Alempi korkeakouluaste 162 004 89 947 72 058 3 656 2 350 3 350 5 314
Ylempi korkeakouluaste 125 898 66 706 59 192 4 754 2 827 4 320 7 100
Tutkijakoulutusaste 15 875 8 921 6 954 5 208 3 499 4 787 7 298

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 29.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2016, Liitetaulukko 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2016/yskp_2016_2017-06-29_tau_003_fi.html