Liitetaulukko 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansiot 2017 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan

Ammatin pääluokka Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion mediaani, euroa/kk
Yhteensä alle 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 yli 60
Yhteensä 726 447 3 220 1 937 2 473 3 200 3 571 3 434 3 330
1 Johtajat 37 334 6 120 .. 3 894 5 203 6 326 6 485 6 268
2 Erityisasiantuntijat 202 731 4 222 .. 3 028 3 920 4 500 4 559 4 576
3 Asiantuntijat 224 365 3 319 2 120 2 780 3 309 3 509 3 449 3 376
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 71 327 2 700 1 900 2 362 2 670 2 811 2 843 2 772
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 122 409 2 389 1 967 2 202 2 406 2 474 2 475 2 452
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 333 2 237 .. 1 938 2 148 2 392 2 372 2 253
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 000 2 804 1 779 2 456 2 780 2 950 2 959 2 931
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 17 100 2 676 1 981 2 383 2 764 2 814 2 792 2 633
9 Muut työntekijät 30 791 2 138 1 830 2 028 2 227 2 182 2 143 2 109
Tuntematon 1 016 2 982 .. 2 522 2 886 3 061 3 124 3 250

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Olli Ruuska 029 551 3274, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2017, Liitetaulukko 3. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansiot 2017 ammattiluokituksen pääluokan ja ikäryhmän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2017/yskp_2017_2018-06-28_tau_003_fi.html