Liitetaulukko 1: Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen ja -alan mukaan vuonna 2019

Koulutusala Koulutusaste
Yhteensä Toinen aste Erikoisammatti-
koulutusaste
Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkija-
koulutusaste
Lukumäärä Koulutusalat yhteensä 748 122 244 032 15 677 90 211 185 836 144 125 18 617
Yleissivistävä koulutus 45 275 45 275 - - - - -
Kasvatusalat 9 012 231 130 623 2 023 5 127 877
Humanistiset ja taidealat 39 554 8 373 198 1 274 9 498 17 963 2 248
Yhteiskunnalliset alat 18 674 49 - 435 2 651 13 744 1 794
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 173 605 40 602 8 838 47 376 43 432 32 209 1 147
Luonnontieteet 14 773 343 13 - 1 067 9 327 4 023
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 56 954 9 545 228 6 777 23 957 14 970 1 477
Tekniikan alat 186 009 62 043 1 670 16 313 63 426 38 426 4 131
Maa- ja metsätalousalat 17 135 5 915 89 1 932 5 196 3 496 506
Terveys- ja hyvinvointialat 73 733 30 007 648 10 839 23 142 6 870 2 227
Palvelualat 62 844 41 402 3 862 4 570 11 230 1 651 129
Mediaaniansio Koulutusalat yhteensä 3 350 2 715 3 370 3 468 3 501 4 480 4 858
Yleissivistävä koulutus 3 097 3 097 - - - - -
Kasvatusalat 3 516 3 162 3 236 3 100 2 786 3 761 4 690
Humanistiset ja taidealat 3 304 2 607 3 480 3 136 3 110 3 580 4 409
Yhteiskunnalliset alat 4 100 2 617 - 3 048 3 400 4 150 4 858
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 3 365 2 700 3 671 3 284 3 280 5 020 5 459
Luonnontieteet 4 004 2 409 .. - 2 956 3 918 4 545
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 4 178 3 199 3 553 4 375 4 050 4 820 5 098
Tekniikan alat 3 842 2 969 3 590 4 115 4 000 4 827 5 240
Maa- ja metsätalousalat 3 228 2 480 2 620 3 387 3 270 4 332 4 698
Terveys- ja hyvinvointialat 2 821 2 513 2 714 3 180 2 881 4 267 5 085
Palvelualat 2 563 2 407 2 792 3 077 2 949 4 036 4 389
Tuntematon 2 715 2 300 - 2 759 3 065 3 963 4 408
.. Tieto on liian epävarma esitettäväksi
- Ei yhtään havaintoa
Koulutusaste luokiteltu Kansallisen koulutusluokituksen 2016 mukaan.

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 24.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2019, Liitetaulukko 1: Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan ansiot koulutusasteen ja -alan mukaan vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2019/yskp_2019_2020-06-24_tau_001_fi.html