Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Ilmoittautuminen on avoinna 20.10.2022–8.2.2023.

Ilmoittaudu kilpailuun (esc2023.eu) 

Kilpailun ensimmäinen tehtävä tehdään sähköisellä lomakkeella, ja se koostuu kolmesta testistä, joissa on rajatut vastausvaihtoehdot. Kysymyksissä on neljä vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, vaan tehtävän kilpailuajan puitteissa ryhmät voivat palata jatkamaan tehtäviä ja muuttamaan vastauksiaan. Kirjautuminen sulkeutuu aina 45 minuutin kuluttua, jonka jälkeen voi halutessaan kirjautua uudestaan. Tehtäviä tehdessä tulee vastaukset tallentaa tasaisin väliajoin. Ensimmäisen vaiheen tehtävän kilpailuaika on 9.1.–13.2.2023.

Vastaa ensimmäiseen tehtävään (esc2023.eu)