Oppaita ja oppimateriaaleja

Tilasto-oppaat soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi tilanteisiin, joissa sinulla on kiinnostava aihe, josta haluaisit etsiä tietoa, mutta et tunne kovin hyvin tiedontuottajia. Joskus voi olla tarpeen kerrata jo aiemmin oppimiasi tilastoalaan liittyviä asioita, kuten käsitteitä ja luokituksia, jolloin ratkaisu voi löytyä tilastotiedon oppaasta.

Oppaita tilastotiedon lähteistä

Kotimaisen tilastotiedon opas

Kokoaa aiheittain ryhmiteltynä tietoa kotimaisista tilastoista. Erinomainen tiedonlähde kaikille, jotka etsivät luotettavaa tilastotietoa.

Kansainvälisen tilastotiedon opas

Tarjoaa koosteen keskeisistä kansainvälisistä tilastoalan toimijoista ja lähteistä.

Historiallisen tilastotiedon opas

Opastaa historiallisten tilastojen lähteille. Kattava kooste Suomen historiallisista tilastoista kaikille tilastojen historiasta kiinnostuneille.

Oppaita tilastojen lukutaidon kehittämiseen

Suomen tilastojen historia

Lähde aikamatkalle suomalaisen tilastoinnin ja tilastotoimen historiaan. Sopii kaikille suomalaisen yhteiskunnan historiatiedosta kiinnostuneille.

Tehokas tilastotiedonhaku

Tarjoaa tiiviin käsikirjan tilastotiedonhakuun. Opas tarjoaa kaikille tilastoista kiinnostuneille perustiedot tehokkaaseen tiedonhakuun ja tiedon kriittiseen arviointiin.

Oppaita koulutyöhön ja opetukseen

Kuinka teen tilastotutkimuksen?

Koululainen, haluaisitko tehdä pienimuotoisen tutkimuksen? Tämän oppaan käytännönläheisten ohjeiden ja vinkkien avulla pääset hyvin vauhtiin.