Tilastokilpailut

Tilastojen lukutaito on tärkeä työelämätaito. Tilastokeskus on mukana oppilaitoksille suunnatuissa tilastokilpailuissa, jotka antavat eri-ikäisille oppilaille uudenlaisen lähestymistavan tilastoihin, opettavat ryhmätyötaitoja ja muita arvokkaita tiedon kriittiseen arviointiin tarvittavia taitoja.

Tilastokilpailujen tavoitteena on herättää uteliaisuus tilastotietoa kohtaan ja haastaa oppilaat soveltamaan tilasto-osaamista käytännössä.

Tutustu kilpailuihin

Kansainvälinen tilastojulistekilpailu järjestetään yhteistyössä Tilastokeskuksen, Matemaattisten aineiden opettajien liiton (MAOL ry) ja Suomen Tilastoseura ry:n kanssa. Kansainvälisen kilpailun järjestää tilastojen lukutaitoa kansainvälisesti edistävä ISLP-projekti (International Statistical Literacy Project).

Tilasto-olympialaiset on Euroopan tilastoviraston Eurostatin ja useiden Euroopan maiden tilastovirastojen yhteistyössä järjestämä kilpailu, jonka tavoitteena on tutustuttaa eri-ikäiset oppilaat opettajiensa innostamina tilastojen maailmaan. Tilastokeskus järjestää kilpailun kansallisen osuuden ja Suomen kilpailussa menestyneet osallistuvat kansainväliseen loppukilpailuun.