Temasidor

Nationaräkenskaper
Nationalräkenskaperna är ett omfattande statistikbaserat övergripande system med vilket verksamheten inom samhällsekonomin beskrivs systematiskt och enligt internationella rekommendationer.
FN-indikatorer för hållbar utveckling
FN-indikatorerna som figurer och tabeller
Hundraåriga Finland i ljuset av statistik
Statistisk information om det 100-åriga Finland.

Övriga temasidor är tillgängliga på finska och på engelska.

Senast uppdaterad 6.2.2023