Forskartjänster

Statistikcentralen tillhandahåller material på enhetsnivå (det vill säga mikromaterial) för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Materialen är tillgängliga på mångsidigt sätt såväl från företags- som från personuppgiftsdatabaserna. Materialen är avgiftsbelagda, liksom också skräddarsyendet och distansanvändningen av dessa.

Statistikcentralens forskartjänsterna beviljar användningstillstånd för mikromaterial. Vi erbjuder färdigt material och skräddarsytt material för forskningsbehov. 

I sammanställningen och överlåtelsen av materialet iakttas statistiklagstiftningen och den dataskydds- och sekretesspraxis som fastställts i lagen. För överlåtelse av material behövs ett användningstillstånd. Ta del av forskningstjänsternas regler (pdf).

Aktuellt inom forskartjänsterna

Priser för forskartjänster år 2024 

Avgifterna för forskartjänster, färdigt material och mikrosimuleringsmodell ändras.

Ett informationsbrev om de nya priserna har skickats till våra kunder, se informationsbrevet.

Priser för 2024 finns tillgängliga i vår prislista.

Ändringar i priserna och faktureringsrytmen för forskningstjänster från och med 1.1.2024 

FIONAs priser för 2024 har publicerats. Priserna finns tillgängliga i vår prislista
Se nyhetsbrevet som skickats ut om ändringarna.

Dröjsmål i tillträdet till behandling av ansökningar

(Uppdaterad 19.2.2024)

För närvarande behandlas 31 ansökningar och 15 är under preliminär granskning. Tiden från behandlingen av ansökan till mottagandet av materialet varierar enligt omfattningen på materialet. Antalet ansökningar i kön avser antalet färdiga ansökningar i kön.

Typ av ansökan Dröjsmål i tillträdet till behandling (ungefär) Ansökningar i kön
Tillägg av användare och förlängning av tillståndets giltighet 1 veckor 1 st.
Färdigt material 2 veckor 3 st.
Material som skräddarsys 2 månader 9 st.
Uppgifter om dödsorsaker / material jämte identifieringsuppgifter 3 veckor 3 st.

Ansökningsprocessen för material

  1. Ta del av materialet
  2. Ansök om användningstillstånd
  3. Vi behandlar din ansökning
  4. Vi ingår ett avtal
  5. Vi sammanställer materialet
  6. Vi levererar materialet


Ta kontakt

I alla frågor som gäller forskningsmaterial kan du vara i kontakt med oss per e-post: tutkijapalvelut@stat.fi.

Om du vill uträtta ärenden per telefon, sänd en begäran om samtal till oss per e-post och berätta i ditt meddelande vad ditt ärende handlar om. På så sätt kan vi leta efter en lämplig sakkunnig som kan sköta ärendet med dig.