Finland i siffror

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. Webbsidorna innehåller tabeller och figurer bl.a. om befolkning, boende, utbildning, företag, priser och kultur.

Uppgifterna finns tillgängliga på finska, svenska och engelska.

Infograf

Infografiskt i textformat

Finland i siffror -publikationer

Finland i siffror 2021 (2:a och reviderade upplagan)

Finland i siffror 2020

Finland i siffror 2019

Finland i siffror 2018

Finland i siffror 2017

Finland i siffror 2016

Finland i siffror 2015

Finland i siffror 2014