Uutisia 3.1.2023

Tilastokeskuksen uusi neuvottelukunta nimetty

Valtiovarainministeriö on asettanut Tilastokeskuksen neuvottelukunnan ajalle 1.1.2023–31.12.2024. Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea strategisen muutoksen johtamista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana aloittaa osastopäällikkö Laura Eiro liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Eiron mukaan Tilastokeskuksen rooli on tässä ajassa merkittävämpi kuin koskaan. Tarve luotettavalle, ajantasaiselle ja analysoidulle tiedolle on korostunut niin pandemian kuin Venäjän hyökkäyssodan aikana.

“Organisaatio- ja sektorirajat ylittävä tietovarantojen yhdistely luo meille pohjaa laajojen yhteiskunnan haasteiden, kuten ilmastokriisin, ratkaisemiseen”, Eiro sanoo.

Eiro uskoo, että Tilastokeskuksen henkilöstön vankka osaaminen, kansainväliset yhteistyöverkostot ja uusi strategia luovat erinomaisen pohjan tulevalle työlle.

Tilastokeskuksen neuvottelukunta 2023–2024

puheenjohtaja

osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö

jäsenet

pääjohtaja Markus Sovala, Tilastokeskus
professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto, HGSE
professori Pauliina Ilmonen, Aalto-yliopisto
viestintäjohtaja Kati Kalliomäki, Verohallinto
osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander, valtiovarainministeriö
toimitusjohtaja Juhana Harju, NordXE Oy

Lisäksi Tilastokeskuksen henkilöstöjärjestöt nimeävät neuvottelukuntaan jäsenen ja varajäsenen.

Lisätietoja: osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, 0295 342 166, etunimi.sukunimi@gov.fi