Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa?

  1. Tuottavuustilasto ei kerro palvelujen onnistumisesta
  2. Palvelut maksetaan veroina
  3. Laatu voidaan ymmärtää monella tavalla
  4. Julkisten palvelujen tuottavuuskehitys on muuta kansantaloutta heikompaa
  5. Liikelaitostaminen näkyy
  6. Kehitys heikointa kunnissa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Julkisten palvelujen tuottavuuskehitys on muuta kansantaloutta heikompaa

Valtionhallinnon virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys parani lievästi vuosina 2005-2007 koko valtionhallintotasolla, mutta suurta hyppäystä edellisiin vuosiin ei ole havaittavissa (Taulukko 2). Kokonaistuottavuuden muutos on ollut vuodesta 1995 alkaen vain joinakin vuosina selvästi positiivinen.

Taulukko 2. Valtion virastojen ja laitosten tuotoksen, tuotantopanosten ja tuottavuuden kehitys 1995-2007, % edellisvuodesta

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tuotos 3,9 4,9 4,2 4,1 - 0,6 - 0,9 1,5 0,8 0,5 1,1 1,0 - 0,1 - 0,3
Työpanos - 0,1 - 1,7 4,2 0,8 0,9 0,2 1,2 1,0 0,3 1,2 - 0,2 - 0,5 - 0,6
Kokonaispanos 4,4 4,1 2,3 .. - 1,4 - 0,2 - 1,3 2,3 2,7 1,2 0,0 - 1,0 1,6
Työn tuottavuus 3,0 6,8 0,0 3,3 - 1,5 - 1,1 0,3 - 0,2 0,2 - 0,1 1,1 0,4 0,3
Kokonaistuottavuus - 0,5 0,8 1,9 .. 0,8 - 0,7 2,8 - 1,4 - 2,1 0,0 1,0 0,9 - 1,9
Kattavuus <40 <40 <40 51 53 59 65 67 70 72 75 75 78
.. tietoa ei saatavilla valtionliikekirjanpidon muutoksen takia,
* tiedot eivät täysin vertailukelpoisia edellisten vuosien kanssa,
** vuoteen 2004 asti kattavuus mitattu henkilöstökuluilla ja vuodesta 2005 alkaen kokonaiskuluilla

Tarkasteluaikana valtion palvelut ovat osittain muuttuneet ja lähes vuosittain palveluita on tullut lisää. Toisaalta vuodesta toiseen tuotettuja palveluita ei saada tuotettua juurikaan entistä tehokkaammin, vaikka tuotosmäärä kasvaakin. Päätökset, opintoviikot, tutkimukset ja muut palvelut tulevat tuotetuiksi vain hieman pienemmillä panoksilla.

Valtionhallinnosta laaditaan myös hallinnonaloittaisia lukuja (Taulukko 3). Tuottavuuskehitys eri hallinnonaloilla poikkeaa vuosittain, sillä eri virastojen tuottavuuteen vaikuttavat toimenpiteet tai toiminnan luonne vaihtelevat. Hallinnonaloittainen tuottavuusluku antaa kuitenkin mahdollisuuden tarkastella hallinnonalan kokonaisuutta ja sille asetettuja tuottavuustavoitteita.

Taulukko 3. Hallinnonaloittainen tuotoksen, tuotantopanosten ja tuottavuuden kehitys 2007

  Muutos % edellisestä vuodesta
  Tuotos Työpanos Kokonaispanos Työn tuottavuus Kokonaistuottavuus
Oikeusministeriö -0,9 -0,7 1,8 -0,2 -2,6
Sisäasiainministeriö 0,2 -0,4 3,4 0,6 -3,1
Puolustusministeriö .. .. .. .. ..
Valtiovarainministeriö 0,4 -2,3 4,7 2,7 -4,1
Opetusministeriö 1,1 0,8 2,4 0,3 -1,2
Maa- ja metsätalousministeriö 1,6 -2,6 -1,4 4,4 3
Liikenne- ja viestintäministeriö -0,1 -3,7 -1,7 3,8 1,7
Kauppa- ja teollisuusministeriö* -0,7 2,2 1,3 -2,9 -2
Sosiaali- ja terveysministeriö .. .. .. .. ..
Työministeriö* .. .. .. .. ..
Ympäristöministeriö .. .. .. .. ..
Muut hallinnonalat .. .. .. .. ..
Valtionhallinto yhteensä -0,3 -0,6 1,6 0,3 -1,9
.. Kattavia tietoja ei saatavissa hallinnonaloittain
* Kauppa- ja teollisuusministeriö ja työministeriön yhdistyivät vuoden 2008 alusta

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 19.12.2008

Jaa