Koulutus periytyy edelleen

  1. Koulutustaso on noussut 40 vuodessa
  2. Lasten koulutus mukailee vanhempien koulutusta
  3. Etenkin äidin koulutus vaikuttaa lasten korkeakoulututkinnon hankintaan
  4. Toiset alat periytyvät enemmän, toiset vähemmän
  5. Kodin perintö näkyy edelleen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lasten koulutus mukailee vanhempien koulutusta

Vanhempien korkea koulutus heijastuu myös lasten koulutustasoon. Maisteri- ja tohtoritason tutkinnon suorittaneiden osuus 30-49-vuotiaiden naisten ja miesten keskuudessa on sitä suurempi, mitä pidemmälle vanhemmat ovat kouluttautuneet. Lisäksi vanhempien koulutustason parantuessa pienenee niiden lasten osuus, jotka ovat jääneet perusasteen tai keskiasteen koulutuksen varaan. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. 30-49-vuotiaiden miesten ja naisten koulutusaste äidin ja isän koulutusasteen mukaan vuonna 2007. Prosenttia.

Lähde: Henkilötilastot. Tilastokeskus.

Vanhempien ja lasten koulutukset eivät silti ole yksi yhteen samantasoiset. Osa myös vähän koulutettujen vanhempien lapsista suorittaa korkeakoulututkinnon, ja tutkijakoulutuksen saaneiden lapsista osa hankkii toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Koulutustason liikkuvuutta on siis molempiin suuntiin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.3.2009

Jaa