Kaupan toimialakatsaus I/2011

  1. Kaupan suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kaupan liikevaihto jatkoi tasaista kasvuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
  3. Kaupan alan työllisten määrän kasvu tasaantui vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan alan työllisten määrän kasvu tasaantui vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kaupan alan työllisten määrä nousi reilun prosentin alkuvuonna. Palkkasumma eli työntekijöiden yhteenlaskettu bruttopalkka kasvoi vauhdikkaasti tammi-maaliskuussa. Kaupan alan palkkasumma kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kun keskimäärin palkkasumma kasvoi reilu viisi prosenttia. Palkkasumma on kasvanut vahvasti kaikilla kaupan päätoimialoilla. Tammi-maaliskuussa palkkasumma kasvoi eniten autokaupassa, missä kasvua oli yhdeksän prosenttia. Tukkukaupassa maksetut palkat kasvoivat seitsemän ja vähittäiskaupassa viisi prosenttia verrattuna edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen.

Palkansaajien nimellisansiot nousivat kaupan toimialalla vuoden 2011 tammi–maaliskuussa 2,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko talouden reaaliansiot laskivat prosentin edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu. Reaaliansioiden lasku oli ensimmäisellä neljänneksellä nopeinta, mitä 2000–luvulla on ollut.

 

Kuvio 4. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin (TOL 2008)

Maaliskuussa työllisyys ja työttömyys olivat lähellä vuoden takaista tasoa. Suomessa on noin 47 tuhatta kaupan alan yritystä, jotka työllistivät maaliskuun lopussa lähes 290 tuhatta henkilöä. Kaupan alan työllisten määrä lisääntyi vuoden takaisesta reilun prosentin, mutta tehdyt työtunnit laskivat puoli prosenttia.

Autokaupassa työllisten määrä nousi voimakkaasti vuoden 2010 aikana, mutta kasvu tasaantui prosenttiin alkuvuonna 2011. Myös tukkukaupassa työllisen määrä tasaantui vajaaseen kahteen prosenttiin edellisvuoden vuosikeskiarvon ollessa kolme prosenttia. Vähittäiskaupan työllisten määrä kääntyi jälleen kasvuun ja ensimmäisellä vuosi neljänneksellä työllisiä oli prosentin verran enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona.

Koko toimialan tehdyt työtunnit supistuivat tammi-maaliskuussa puoli prosenttia vuoden takaisesta. Tehdyt työtunnit lisääntyivät ainoastaan tukkukaupassa, missä työtunteja kertyi tammi-maaliskuussa kahdeksan prosenttia enemmän kuin tammi-maaliskuussa vuonna 2010. Tehdyt työtunnit laskivat erityisesti vähittäiskaupassa, missä työtunteja tehtiin kuusi prosenttia vähemmän, mutta myös autokaupan tehdyt työtunnit supistuivat prosentin verran vuoden takaisesta vastaavasta neljänneksestä.

Kuvio 5. Kaupan työllisten määrän kehitys kaupan eri aloilla (TOL 2008)

Seuraava vuoden 2011 toista neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 22.9.2011.

 

Lähdeluettelo
Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi

Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Työvoimatutkimus, Ansiotasoindeksi
Kuvio 5. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Taulukot
Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit, Suhdannebarometri
Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Palkkasummakuvaajat, Kuluttajabarometri, Kuluttajahintaindeksi, Työvoimatutkimus, Neljännesvuositilinpito

 

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.6.2011