Begrepp
Inledningsdatum


Inledningsdatum för en juridisk enhet är i regel den dag då enheten införts hos skatteförvaltningen eller i handelsregistret eller, då det gäller en fysisk person, den dag då FO-numret utfärdats. Uppgiften härleds också med hjälp av de första dagarna för en del egenskapsdata och dessutom används artificiella datum för att ersätta uppgifter som saknas eller som är felaktiga (särskilt när det gäller äldre enheter).Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Ett företag införs i företagsregistret som nytt då företaget blir arbetsgivare eller då det blir momsskyldigt eller införs i förskottsuppbördsregistret. Ett företag registreras som nytt företag också då det ändras från firma till bolagsform eller då det till följd av bolagisering eller fusion får ett nytt FO-nummer. Inledningsdatumet härleds utgående från uppgifter från skatteförvaltningen.  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 4.12.2006

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

  Närbegrepp

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa