Begrepp
FO-nummer


FO-nummer, dvs. företags- och organisationsummer är ett nummer som myndigheterna ger till alla registreringsskyldiga och som identifierar företaget eller organisationen. Numret har ett sjusiffrig ordningsnummer, bindestreck och kontrollnummer. FO-numret ersätter handelsregisternumret, stiftelseregisternumret och AS-signumet som tidigare var i bruk.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa