Begrepp
Innovationsverksamhet, vid definition


Med innovationsverksamhet avses alla åtgärder som leder till eller har som syfte att leda till ibruktagande av innovationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2008 - 31.12.2016

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa