Begrepp
Innovationsverksamhet


Med innovationsverksamhet avses alla de åtgärder som producerar eller har som syfte att producera nya eller förbättrade produkter eller processer, dvs. innovationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

Källorganisation

  • OECD

Jaa