Begrepp
Innovationsverksamhet


Innovationsverksamhet omfattar företagets alla utvecklings-, finansierings- och kommersialiseringsåtgärder som är inriktade på eller leder till innovationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa