Begrepp
Innovationsföretag


Till innovationsföretag räknas företag som under loppet av de tre senaste åren har lanserat en produktinnovation eller tagit i bruk en ny produktionsmetod eller som bedrivit verksamhet i detta syfte.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.12.2016

Källorganisation

  • OECD

Jaa