Begrepp
Innovation


Företagets innovation är en ny eller förbättrad produkt eller affärsverksamhetsprocess (eller kombination av dem) som skiljer sig betydligt från företagets tidigare produkter eller affärsverksamhetsprocesser och som företaget introducerat på marknaden eller tagit ibruk.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa