Begrepp
Intrastat


Insamlingen av statistikuppgifter om utrikeshandel har uppdelats i två delar Statistiska uppgifter om handeln mellan medlemsländerna i Europeiska unionen (internhandel) insamlas genom ett särskilt system, som kallas INTRASTAT-system. Statistiska uppgifter om handeln mellan länderna utanför EU, s.k. tredje länder (externhandeln), får man via förtullningssystemet. I Finland sammanställer tullverket förutom statistiska uppgifter om externhandel också statistiska uppgifter om internhandel. INTRASTAT-koden uppdateras i företagsregistret utgående från tullstyrelsens uppgifter. Koden anger företagets uppgiftsskyldighet vad gäller EU:s interna handel inom EU. Tröskelvärdet för statistikuppgiftslämnandet är 200 000 euro inom import och 300 000 euro inom export (år 2010).Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Insamlingen av statistikuppgifter om utrikeshandel har uppdelats i två delar Statistiska uppgifter om handeln mellan medlemsländerna i Europeiska unionen (internhandel) insamlas genom ett särskilt system, som kallas INTRASTAT-system. Statistiska uppgifter om handeln mellan länderna utanför EU, s.k. tredje länder (externhandeln), får man via förtullningssystemet. I Finland sammanställer tullverket förutom statistiska uppgifter om externhandel också statistiska uppgifter om internhandel. INTRASTAT-koden uppdateras i företagsregistret utgående från tullstyrelsens uppgifter. Koden anger företagets uppgiftsskyldighet vad gäller EU:s interna handel inom EU. Uppgiftsskyldigheten bygger på Tullens definitioner och gäller 100 000 euro (år 2005).  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2009

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

  Närbegrepp

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa