Begrepp
Importör


Ett företag vars tröskelväde för importen är 12 000 euro och som har affärstransaktioner under minst två månader om året eller affärsvärdet överskrider 120 000 euro (då räcker en affärstransaktion under året ifråga). Uppgiften fås av Tullstyrelsen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa