Begrepp
Resans syfte


Resans huvudsyfte syftar på avsikten med resan, dvs. motivet. Resans huvudsakliga syfte kan t.ex. vara tjänsteresa, fritidsresa, besök hos släkt och vänner eller en kombination av dessa orsaker. I gränsintervjuundersökningen utreds huvudsyftet med resan i Finland, inte nödvändigtvis för hela resan.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Resans syfte (purpose of visit) syftar på avsikten med resan. Om det finns flera orsaker (t.ex. kombinerad tjänste- och semesterresa), är resans huvudorsak den orsak utan vilken resan inte hade gjorts eller ett visst mål inte hade valts.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Jaa