Begrepp
Inköp


Inköp av masskuldebrev som bokförts som investeringstillgångar (bl.a. obligationer och debenturer samt andra masskuldebrev som företagslån, konverteringslån och optionslån i form av masskuldebrev).

Monetära finansinstituts inköp av masskuldebrev som bokförts som fordringsbevis. Försäkringsföretags inköp av masskuldebrev som bokförts som investeringar (inklusive placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar).

Se även Nya krediter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Inköpen inkluderar värdet av alla varor och tjänster som under räkenskapsperioden köpts för återförsäljning eller användning i handelsverksamheten, utom kapitalvaror:

- material, som används som sådana i sålda varor (råvaror, insatsvaror, produktkomponenter)
- kringmaterial som är förknippade med produktionen (såsom förpacknings-, underhålls- och reparationsmaterial, kontorsutrustning)
- vatten och energi
- oaktiverade inköp av småverktyg och apparater
- tjänster (t.ex. juridiska tjänster och bokföringstjänster, försäkringspremier, reklamkostnader, hyror samt patent- och bruksrättsavgifter, om de inte aktiverats).

Inköpen inkluderar inte de kostnader som i bokslutet bokförts som finansieringskostnader eller som kostnader för något annat än den egentliga verksamheten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa