Käsitteet
Ostot


Sijoitusomaisuuteen kirjattujen joukkovelkakirjojen (mm. obligaatioiden, debentuurien sekä muiden joukkovelkakirjojen, kuten yrityslainojen, vaihtovelkakirjojen ja joukkovelkakirjan muotoisten optiolainojen) ostot.

Rahalaitosten saamistodistuksiin kirjatut joukkovelkakirjojen ostot. Vakuutuslaitosten sijoituksiin kirjatut (myös sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset) joukkovelkakirjojen ostot.

Ks. myös uusi luotto.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Ostot sisältävät kaikkien tilikauden aikana jälleenmyytäviksi ja kauppatoiminnassa käytettäviksi ostettujen tavaroiden ja palvelujen arvon lukuun ottamatta pääomahyödykkeitä.

Ostot sisältävät
- materiaalit, jotka käytetään myytyihin tavaroihin sellaisinaan (raaka-aineet, välituotteet, tuotekomponentit)
- tuotantoon liittyvät oheismateriaalit (kuten pakkaus-, huolto- ja korjausmateriaalit, toimistotarvikkeet)
- vesi ja energia
- pientyökalujen ja laitteiden aktivoimattomat ostot
- palvelut (esim. lakiasiain- ja kirjanpitopalvelut, vakuutusmaksut, mainoskulut, vuokrat sekä patentti- ja käyttöoikeusmaksut, jos niitä ei ole aktivoitu).

Ostot eivät sisällä kuluja, jotka on tilinpäätöksessä kirjattu rahoituskuluiksi tai muun kuin varsinaisen toiminnan kuluiksi.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa