Begrepp
Industriföretagens lagerstatistik


Industriföretagens lagerstatistik beskriver lagervärdet i slutet av det aktuella kvartalet hos företag som hör till näringsgrenen tillverkning (TOL D). Lagren indelas i lagertyperna: Material och förnödenheter, bränslen och smörjmedel, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror. Då statistiken publiceras sammanslås material och förnödenheter samt bränslen och smörjmedel.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa