Begrepp
Forskare


Forskare och motsvarande är personer vars uppgift är att ta fram ny kunskap eller utveckla nya tillämpningar inom produkt-, process- eller annat utvecklingsarbete. Till denna grupp hör även de personer som ansvarar för ett FoU-projekts innehållsliga ledning och planering. Personer som enbart sköter administrativa uppgifter i anslutning till FoU-projekt hör till gruppen övrig FoU-personal.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa