Begrepp
Valutakreditbeståndet


Valutakreditbeståndet = utlåning i andra valutor än euro + investeringsmasskuldebrev utställda i andra valutor än euro.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Valutakreditbeståndet = utlåning i andra valutor än euro + investeringsmasskuldebrev utställda i andra valutor än euro.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa