Begrepp
Statsandelsorkester


En statsandelsorkester är en orkester som omfattas av en lagstadgad statsandel.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa