Julkinen talous

Aihealue sisältää julkisyhteisöjen taloutta ja toimintaa kuvaavat tilastot, mm. kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstilastot. Sisältää myös tilastot valtion ja julkisten rahoituslaitosten yrityksille myöntämästä tuesta ja rahoituksesta, julkisen toiminnan tuottavuudesta sekä julkisyhteisöjen alijämästä ja velasta.

Tilastot

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Tilasto sisältää tietoja Suomen julkisen talouden alijäämästä ja velasta.
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin ja alasektoreittain kansantalouden tilinpitojärjestelmän tietoihin perustuen.
Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito
Julkisyhteisöjen rahoitustilinpidossa kuvataan julkisyhteisöjen rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia neljännesvuosittain.
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen tuloja ja menoja neljännesvuosittain.
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Julkisyhteisöjen velan neljännesvuosiraportoinnin tarkoituksena on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti.
Kuntatalous
Kuntataloustilasto kuvaa tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kuluista, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista.
Kuntatalous neljännesvuosittain
Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä vuosineljänneksittäin.
Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta
Tilastossa on tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kustannuksista, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista sekä toiminnasta.
Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain
Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain kuvaa Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä Manner-Suomessa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti.
Valtion takaukset
Taulukko valtion takauksista sisältää sektorikohtaista tietoa valtion, valtion liikelaitosten ja erityisluottolaitosten myöntämistä uusista valtion takauksista, poistuneista takauksista, takauskannasta, maksetuista korvauksista, takaisin perintätuotoista ja takaisin maksutuloista.
Verot ja veronluonteiset maksut
Tilasto "Verot ja veronluonteiset maksut" sisältää tietoa valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen vuosittain keräämistä veroista ja pakollisista sosiaaliturvamaksuista.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Valtion takaukset 2016, 1. vuosineljännes
  26.5.2016
 • Kuntatalous neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes
  27.5.2016
 • Kuntatalous 2015 (ennakko)
  3.6.2016
 • Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes
  22.6.2016
 • Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2016, 1. vuosineljännes
  30.6.2016
 • Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes
  30.6.2016
 • Verot ja veronluonteiset maksut 2015
  14.7.2016
 • Kuntatalous neljännesvuosittain 2016, 2. vuosineljännes
  26.8.2016
 • Valtion takaukset 2016, 2. vuosineljännes
  29.8.2016
 • Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2016, 2. vuosineljännes
  23.9.2016
 • Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2015
  30.9.2016
 • Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2016, 2. vuosineljännes
  30.9.2016
 • Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 2. vuosineljännes
  30.9.2016
 • Kuntatalous 2015
  4.11.2016
 • Kuntatalous neljännesvuosittain 2016, 3. vuosineljännes
  25.11.2016
 • Valtion takaukset 2016, 3. vuosineljännes
  28.11.2016
 • Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2016, 3. vuosineljännes
  20.12.2016
 • Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 3. vuosineljännes
  21.12.2016
 • Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2016, 3. vuosineljännes
  22.12.2016

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa