Terveys

Aihealue sisältää tilastoja, jotka kuvaavat väestön terveydentilaa, sairastavuutta, työkyvyttömyyttä, terveyskäyttäytymistä ja kuolemansyitä. Terveydenhuoltoa kuvaavia tilastoja esitetään myös Sosiaaliturva-aihealueella ja tietoja kuolleiden määristä on Väestö-aihealueella.

Muita terveyden tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tilastot

Alkoholijuomien kulutus
Alkoholijuomien kulutus -tilasto sisältää sekä alkoholijuomien tilastoidun että tilastoimattoman kulutuksen.
Erikoissairaanhoidon avohoito
Erikoissairaanhoidon avohoidosta kerätään tietoja terveydenhuollon palveluntuottajilta vuosittain.
Hedelmöityshoidot
Hedelmöityshoitotilastoihin kerätään tietoja koeputkihedelmöityksistä (vuodesta 1992 lähtien) ja keinohedelmöityksistä eli inseminaatiosta (vuodesta 2006 lähtien).
Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö
.
Kuolemansyyt
Tilastokeskus tekee vuosittain tilastoa kuolemansyistä ja kuolleisuuden kehityksestä.
Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet
Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syntymärekisteriin, johon kerätään tietoja Suomessa synnyttäneistä äideistä ja syntyneistä lapsista.
Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset
Tilasto sisältää raskaudenkeskeytyksiä koskevia tietoja kaikista Pohjoismaista.
Raskaudenkeskeytykset
Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin, johon tiedot lähettää toimenpiteen suorittanut lääkäri.
Sairaaloiden tuottavuus tilasto
Tilastoaineisto perustuu sairaaloiden vuosittain THL:lle toimittamiin terveydenhuollon hoitoilmoitus-rekisteritietoihin (HILMO) sekä erikseen sairaaloilta vuosittain kerättäviin sairaala- ja erikoisalakoh-taisiin kustannustietoihin.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö
THL julkaisee vuosittain Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastoon pohjautuvat tiedot julkisen ja yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstöstä.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus
Tilastossa on Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastosta poimittuja tietoja sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkomaalaistaustaisesta henkilöstöstä (ulkomaiden kansalaiset ja syntyperältään muut kuin suomalaiset), heidän koulutuksestaan, työllisyydestään, ammateistaan sekä toimialoistaan.
Steriloinnit
Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin, johon tiedot lähettää toimenpiteen suorittanut lääkäri.
Synnynnäiset epämuodostumat
Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen epämuodostumarekisteriin, johon kerätään tietoja elävänä tai kuolleena syntyneillä lapsilla sekä sikiöperusteella tehdyissä raskauden keskeyttämisissä sikiöillä todetuista epämuodostumista.
Terveydenhuollon ammattihenkilöt
Tilasto sisältää tietoja terveydenhuollon laillistetuista ja nimikesuojatuista ammattihenkilöistä.
Terveydenhuollon menot ja rahoitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on siirtynyt vuonna 2008 terveydenhuollon menoja ja rahoitusta koskevassa tilastoinnissa OECD:n terveystilinpitojärjestelmän (SHA, System of Health Accounts) mukaiseen tilastointiin, jossa tiedot kerätään toiminnoittain, tuottajittain ja rahoittajittain.
Tupakkatilasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laatii tupakkatilaston Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.
Yksityiset terveyspalvelut
Tilasto perustuu yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien lääninhallitukselle antamiin toimintakertomuksiin.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

  • Kuolemansyyt 2019
    14.12.2020

Julkistamiskalenteri >>>