Ympäristö ja luonnonvarat

Aihealueen tilastot kuvaavat ympäristön ja luonnonvarojen tilaa ja muutoksia, kansalaisten ympäristömielipiteitä sekä jätteitä, päästöjä ja ympäristönsuojelua.

Tietoa aiheesta on myös kasvihuonekaasuinventaarion ja ympäristötilinpidon teemasivuilla.

Tilastot

Energiatilinpito
Energiatilinpito -tilasto tarkastelee energian tarjontaa ja käyttöä kansantaloudessa ja talouden ja ympäristön välillä.
Hydrologinen kuukausitiedote
Hydrologinen kuukausitiedote sisältää kuukausittaisia hydrologisia havaintoja Suomesta.
Hydrologinen vuositilasto
Hydrologinen vuosikirja sisältää yleiskatsauksia hydrologisiin oloihin Suomessa.
Ilmapäästöt toimialoittain
Toimialoittaiset ilmapäästöt -tilastossa päästöt esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti.
Jätetilasto
Tilastoilla seurataan jätemäärien, jätteiden käsittelytapojen sekä ongelmajäteosuuksien muutoksia.
Kansantalouden materiaalivirrat
Kansantalouden materiaalivirrat -tilasto kuvaa massayksiköin (tonneina) luonnosta käyttöön otetun, siirretyn tai muutetun ainemäärän.
Kasvihuonekaasut
Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report).
Maanmittaus: Maanmittauslaitoksen vuositilastoja
Maanmittaus -julkaisu on MML:n yleistilastojulkaisu, josta ilmenevät laitoksen eri toimintasektoreiden vuosittaiset suoritemäärät niin kiinteistö- kuin kartastotehtävienkin osalta.
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot
Teollisuuden ympäristönsuojelumenoilla kuvataan ympäristönsuojelun kysyntää teollisuudessa.
Ympäristöliiketoiminta
Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa.
Ympäristönsuojelumenot
Ympäristönsuojelumenot -tilasto kuvaa ympäristönsuojelusta teollisuudelle, palvelutoimialoille ja kotitalouksille sekä valtiolle ja kunnille aiheutuvia menoja.
Ympäristöverot
Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta kokonaisverotuloista.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Kasvihuonekaasut 2016 (pikaennakko)
  24.5.2017
 • Jätetilasto 2015
  15.6.2017
 • Ympäristöverot 2015, toimialoittain
  7.9.2017
 • Energiatilinpito 2015
  5.10.2017
 • Ilmapäästöt toimialoittain 2015
  5.10.2017
 • Ympäristönsuojelumenot 2015
  26.10.2017
 • Kansantalouden materiaalivirrat 2016
  16.11.2017
 • Jätetilasto 2016, yhdyskuntajätteet
  30.11.2017
 • Kasvihuonekaasut 2016 (ennakko)
  8.12.2017

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa