Ympäristö ja luonnonvarat

Aihealueen tilastot kuvaavat ympäristön ja luonnonvarojen tilaa ja muutoksia, kansalaisten ympäristömielipiteitä sekä jätteitä, päästöjä ja ympäristönsuojelua.

Tietoa aiheesta on myös kasvihuonekaasuinventaarion ja ympäristötilinpidon teemasivuilla.

Tilastot

Hydrologinen kuukausitiedote
Hydrologinen kuukausitiedote sisältää kuukausittaisia hydrologisia havaintoja Suomesta.
Hydrologinen vuositilasto
Hydrologinen vuosikirja sisältää yleiskatsauksia hydrologisiin oloihin Suomessa.
Ilmapäästöt toimialoittain
Toimialoittaiset ilmapäästöt -tilastossa päästöt esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti.
Jätetilasto
Tilastoilla seurataan jätemäärien, jätteiden käsittelytapojen sekä ongelmajäteosuuksien muutoksia.
Kansantalouden materiaalivirrat
Kansantalouden materiaalivirrat -tilasto kuvaa massayksiköin (tonneina) luonnosta käyttöön otetun, siirretyn tai muutetun ainemäärän.
Kasvihuonekaasut
Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report).
Maanmittaus: Maanmittauslaitoksen vuositilastoja
Maanmittaus -julkaisu on MML:n yleistilastojulkaisu, josta ilmenevät laitoksen eri toimintasektoreiden vuosittaiset suoritemäärät niin kiinteistö- kuin kartastotehtävienkin osalta.
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot
Teollisuuden ympäristönsuojelumenoilla kuvataan ympäristönsuojelun kysyntää teollisuudessa.
Ympäristöliiketoiminta
Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa.
Ympäristöverot
Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta kokonaisverotuloista.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Ympäristöliiketoiminta 2015
  16.12.2016
 • Jätetilasto 2015, yhdyskuntajätteet
  20.12.2016
 • Kasvihuonekaasut 2015
  6.4.2017
 • Kasvihuonekaasut 2016 (pikaennakko)
  24.5.2017
 • Jätetilasto 2015
  15.6.2017
 • Ympäristöverot 2015, toimialoittain
  7.9.2017
 • Ilmapäästöt toimialoittain 2015
  5.10.2017
 • Kansantalouden materiaalivirrat 2017
  16.11.2017
 • Jätetilasto 2016, yhdyskuntajätteet
  30.11.2017
 • Kasvihuonekaasut 2016 (ennakko)
  8.12.2017

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa