Tulot ja kulutus

Aihealue sisältää tilastot kotitalouksien ja tulonsaajien tuloista ja varallisuudesta, niiden määrästä, jakautumisesta ja rakenteesta sekä kotitalouksien kulutusmenoista ja niiden rakenteesta, kestokulutustavaroiden omistuksesta ja palveluiden käytöstä.

Tilastot

Kotitalouksien kulutus
Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista.
Kotitalouksien varallisuus
Varallisuustutkimus kuvaa kotitalouksien varallisuutta: sen kokonaismäärää, rakennetta ja jakautumista eri väestöryhmien kesken.
Kuluttajabarometri
Talousasioihin liittyvät kuluttajien mielialat ja aikomukset.
Tulonjakotilasto
Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien vuositulojen jakautumista ja tuloeroja erilaisten väestöryhmien kesken.
Tulonjaon kokonaistilasto
Tulonjaon kokonaistilasto kuvaa henkilöiden ja asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista painopisteenä alueelliset tulotiedot ja pitkittäistarkastelut (useamman kuin yhden vuoden tulotietoihin perustuvat tarkastelut).
Velkaantumistilasto
Velkaantumistilasto kuvaa yksityisten henkilöiden ja asuntokuntien velkoja.
Veronalaiset tulot
Veronalaiset tulot (aiemmin Tulo- ja varallisuustilasto) kuvaa yksityisten henkilöiden veronalaisia tuloja, vähennyksiä, velkoja ja verotusta.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Kuluttajabarometri 2018, helmikuu
  27.2.2018
 • Tulonjakotilasto 2016, pienituloisuus
  2.3.2018
 • Kotitalouksien kulutus 2016
  13.3.2018
 • Tulonjakotilasto 2016, väestöryhmittäiset tuloerot
  23.3.2018
 • Kuluttajabarometri 2018, maaliskuu
  27.3.2018
 • Tulonjakotilasto 2016, tulot, asuminen ja asumismenot
  28.3.2018
 • Kotitalouksien kulutus 2016, etäisyys palveluihin
  19.4.2018
 • Kuluttajabarometri 2018, huhtikuu
  27.4.2018
 • Kotitalouksien kulutus 2016, julkiset hyvinvointipalvelut
  17.5.2018
 • Tulonjakotilasto 2016
  24.5.2018
 • Kuluttajabarometri 2018, toukokuu
  28.5.2018
 • Kotitalouksien varallisuus 2016
  5.6.2018
 • Velkaantumistilasto 2017
  21.6.2018
 • Kuluttajabarometri 2018, kesäkuu
  27.6.2018
 • Kuluttajabarometri 2018, heinäkuu
  27.7.2018
 • Kuluttajabarometri 2018, elokuu
  27.8.2018
 • Kuluttajabarometri 2018, syyskuu
  27.9.2018
 • Kuluttajabarometri 2018, lokakuu
  29.10.2018
 • Kuluttajabarometri 2018, marraskuu
  27.11.2018
 • Veronalaiset tulot 2017
  17.12.2018
 • Tulonjaon kokonaistilasto 2017, tuloerot
  18.12.2018
 • Tulonjaon kokonaistilasto 2017, tulokehitys alueittain
  18.12.2018
 • Tulonjakotilasto 2017, pienituloisuus (ennakko)
  19.12.2018
 • Kuluttajabarometri 2018, joulukuu
  27.12.2018

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa