Tulot ja kulutus

Aihealue sisältää tilastot kotitalouksien ja tulonsaajien tuloista ja varallisuudesta, niiden määrästä, jakautumisesta ja rakenteesta sekä kotitalouksien kulutusmenoista ja niiden rakenteesta, kestokulutustavaroiden omistuksesta ja palveluiden käytöstä.

Muita tulojen ja kulutuksen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tilastot

Kotitalouksien kulutus
Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista.
Kotitalouksien varallisuus
Varallisuustutkimus kuvaa kotitalouksien varallisuutta: sen kokonaismäärää, rakennetta ja jakautumista eri väestöryhmien kesken.
Kuluttajien luottamus
Talousasioihin liittyvät kuluttajien mielialat, odotukset ja aikomukset.
Tulonjakotilasto
Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien vuositulojen jakautumista ja tuloeroja erilaisten väestöryhmien kesken.
Velkaantumistilasto
Velkaantumistilasto kuvaa yksityisten henkilöiden ja asuntokuntien velkoja.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Kuluttajien luottamus 2020, marraskuu
  27.11.2020
 • Tulonjakotilasto 2019, tuloerot (kansainvälinen vertailu)
  16.12.2020
 • Tulonjakotilasto 2019
  17.12.2020
 • Tulonjakotilasto 2019, pienituloisuus (ennakko)
  18.12.2020
 • Kuluttajien luottamus 2020, joulukuu
  28.12.2020

Julkistamiskalenteri >>>