Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentbarometern 2019, mars

Konsumentbarometern 2017, juni

2017
juni
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer