Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 28.9.2012

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2011

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 kaikkiaan 4 224 lainkäyttöasiaa, mikä on 23 enemmän kuin vuonna 2010. Näistä 2 062 oli valitusasioita, 1 801 valituslupa-asioita ja 361 hakemusasioita. Valituslupahakemus hylättiin 1 491 asiassa. Vuonna 2011 korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui 4 040 asiaa, 539 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopussa oli vireillä 3 862 lainkäyttöasiaa.  

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat 2010–2011

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat 2010–2011

Suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaali- ja terveydenhuolto (21 %), ulkomaalaisasiat (19 %), ja verot (17 %). Sosiaali- ja terveydenhuoltoasioiden määrää kasvattivat erityisesti huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevat asiat. Ulkomaalaisasioissa lisääntyivät erityisesti turvapaikka-asiat ja oleskelulupa-asiat perheiden yhdistämisen perusteella. Veroasioista vähentyivät erityisesti autoverovalitukset ja henkilökohtaisen tulon verotusasiat.

Ratkaistuista asioista 86 prosentissa haettiin muutosta alueellisten hallinto-oikeuksien päätökseen.

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa ratkaistuissa asioissa oli 12,0 kuukautta. Valitusasioiden käsittelyyn kului keskimäärin 13,5 kuukautta ja valituslupa-asioiden keskimäärin 10,5 kuukautta. Kaikista asioista ratkaistiin 28 prosenttia alle kuudessa kuukaudessa ja puolesta vuodesta vuoteen käsittely kesti 24 prosentissa asioista. Keskimääräistä nopeammin käsiteltiin ulkomaalaisasiat (8,3 kk) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiat (10,5 kk). Pisimpään veivät ympäristöasiat (14,5 kk) ja taloudellista toimintaa, liikennettä ja viestintää koskevat asiat (14,4 kk).


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1271. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khaloikr/2011/khaloikr_2011_2012-09-28_tie_001_fi.html