Publicerad: 12.6.2013

Antalet studerande i gymnasieutbildning minskade ytterligare

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 107 400 år 2012. Antalet studerande fortsatte att minska och var nu 1,5 procent lägre än året innan. Andelen kvinnor i gymnasieutbildning var 57 procent.

Studerande i gymnasieutbildning efter kön 2001–2012

Studerande i gymnasieutbildning efter kön 2001–2012

Av de studerande i gymnasieutbildning år 2012 läste 105 800 gymnasiets hela lärokurs och 1 600 studerade inom utbildning som leder till internationell studentexamen. Gymnasieutbildning gavs i 422 gymnasier och i 6 folkhögskolor. I 37 gymnasier var undervisningsspråket svenska och i dem studerade 6 procent av alla studerande i gymnasieutbildning.

Studentexamina 1990–2012

Studentexamina 1990–2012

År 2012 avlades 31 600 studentexamina, dvs. 2,5 procent färre än föregående år. År 2012 avlades 31 500 studentexamina i gymnasier och 100 i folkhögskolor. Av de utexaminerade var 58 procent kvinnor. Dessutom avlades i sexton gymnasier 378 International Baccalaureate-examina (IB-examina) och i Helsingin saksalainen koulu (Helsingfors tyska skola) 29 Reifeprüfung-examina.


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen 09 1734 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2012/lop_2012_2013-06-12_tie_001_sv.html