Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, september

Publicerad: 16.1.2013

Utländska turisters övernattningar ökade med 5,4 procent i november 2012

I november 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 357 000 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var 5,4 procent fler än i november 2011. Övernattningarna av finländska turister ökade med en procent och de övernattade något under 956 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. Det totala antalet övernattningar ökade med 2,1 procent från året innan. Totalt statistikfördes 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i november 2012. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i november 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i november 2012/2011, %

De ryska turisterna var den överlägset största gruppen av utländska turister i november 2012. För dem bokfördes 112 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var 16,1 procent fler än i november 2011. Följande i ordningen var svenskarna och tyskarna, även om båda gruppernas övernattningar minskade från året innan. Svenskarna övernattade drygt 30 000 gånger och minskningen jämfört med november 2011 var 7,9 procent. Övernattningarna av tyskar uppgick till något under 25 000 övernattningsdygn, vilket var 7,0 procent färre än året innan. Däremot ökade britternas övernattningar med 13,9 procent och uppgick till drygt 20 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Den största ökningen visade norrmännens övernattningar, 19,7 procent, de övernattade något under 14 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. Japanernas övernattningar ökade med 18,5 procent, holländarnas och fransmännens med omkring 11 procent vardera. Däremot minskade amerikanernas övernattningar med 8,1 procent, spanjorernas och estländarnas med 6–7 procent jämfört med november året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i november mest i Lappland, med 13,8 procent. I Mellersta Finland var ökningen av övernattningar 10,5 procent, i Södra Karelen 5,4 procent och på Åland 5,2 procent. I Kymmenedalen ökade övernattningarna med 5,0 procent. Övernattningarna minskade mest i Mellersta Österbotten, med 17,7 procent, och i Päijänne-Tavastland, med 3,9 procent. När det gäller hela landet ökade övernattningarna med 2,1 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i november landskapsvis 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i november landskapsvis 2012/2011, %

Övernattningarna på hotell ökade med 1,6 procent i november 2012

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till något under 1,2 miljoner dygn i november 2012, vilket var en ökning med 1,6 procent från året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 3,4 procent och uppgick till nästan 316 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 865 000 dygn, dvs. en procent fler än i november 2011.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 51,4 procent i november. Året innan var det 52,2 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 65,1 procent, och i Södra Karelen, 61,1 procent. I Vanda var kapacitetsutnyttjandet 72,3 procent och i Villmanstrand 71,9 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 70,6 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i november 2012 till 91,04 euro per dygn. Året innan var det 89,48 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 1,6 procent under januari–november 2012

Antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till nästan 19 miljoner under januari–november 2012, dvs. 1,6 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 5,5 procent och uppgick till nästan 5,3 miljoner övernattningsdygn. De finländska turisterna övernattade 13,7 miljoner gånger, vilket var nästan lika mycket som under januari–november 2011.

För ryska turister statistikfördes drygt 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland under januari–november 2012, vilket var 17,6 procent fler än under motsvarande period året innan. Följande i ordningen var svenskarna och tyskarna. För de svenska turisterna bokfördes drygt 517 000 övernattningsdygn och för tyskarna nästan 508 000 övernattningsdygn. Svenskarnas övernattningar minskade med 2,8 procent och tyskarnas med 1,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Britternas övernattningar ökade däremot och uppgick till nästan 293 000 dygn, vilket var 2,5 procent fler än under januari–november 2011. Estländarnas övernattningar uppgick till 217 000 dygn, dvs. en ökning med 4,3 procent från året innan. De franska turisternas övernattningar ökade till 195 000 dygn, vilket var 4,1 procent fler än under januari–november 2011. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade japanernas övernattningar mest, med 23,1 procent. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till 159 000 dygn. Under januari–november hänförde sig de största minskningarna av antalet övernattningar till turister från Spanien, 27,1 procent, och Italien, 16,3 procent.

Förändring i övernattningar i januari-november 2012/2011, %

Förändring i övernattningar i januari-november 2012/2011, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2012/11/matk_2012_11_2013-01-16_tie_001_sv.html