Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 27.9.2010

Producentprisindexet för lantbruk steg med 0,5 procent i juli

Producentprisindexet för lantbruk steg med 0,5 procent i juli år 2010 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 5,6 procent.

Förändringar i producentprisindexen för landbruk på månads- och årsnivå i juli 2010

Index (2005=100) Indextal 7/2010 1) Förändrings-%
6/2010-7/2010
1)
Förändrings-%
7/2009-7/2010
1)
Totalindex 108,5 1,6 0,5
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 105,0 1,8 -5,6
Vegetabilieproduktion 101,6 -5,8 -12,0
Animalieproduktion 112,1 5,5 7,8
1) 2010 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå.

På stegringen av totalindexet inverkade särskilt dyrare pälsvaror jämfört med juli året innan. Indexstegringen dämpades i synnerhet av billigare potatis.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 12,0 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen steg med 7,8 procent.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Kiuru (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.09.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 07 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2010/07/mthi_2010_07_2010-09-27_tie_001_sv.html