Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.3.2012

Producentpriserna för lantbruket sjönk med 0,5 procent i januari

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för lantbruket med 0,5 procent i januari år 2012 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 0,6 procent på årsnivå. Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 10,6 procent och prisindexet för animalieproduktionen steg med 5,6 procent.

Utvecklingen av producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–1/2012

Utvecklingen av producentprisindexet 2005=100 åren 1/2005–1/2012

På minskningen av totalindexet inverkade särskilt billigare spannmål, potatis och pälsvaror. Minskningen av totalindexet dämpades av att animalieprodukter, särskilt mjölk, blev dyrare.

Förändringar i producentprisindexen för landbruk på månads- och årsnivå i januari 2012

Index (2005=100) Indextal 1/2012 1) Förändrings-% 12/2011-1/2012 1) Förändrings-% 1/2011-1/2012 1)
Totalindex 129,8 0,4 -0,5
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 126,0 0,4 0,6
Vegetabilieproduktion 128,0 0,4 -10,6
Animalieproduktion 130,8 0,3 5,6
1) Uppgifterna för åren 2011 och 2012 är preliminärä till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kivi 09 1734 3725, Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2012/01/mthi_2012_01_2012-03-15_tie_001_sv.html