Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 15.2.2017

Producentpriset på potatis sjönk med en femtedel

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för lantbruket med 3,9 procent under sista kvartalet 2016 jämfört med året innan. Nedgången i priserna påverkades mest av att potatis, pälsskinn och mjölk blev billigare. Det pris som producenten får för potatis var en femtedel lägre jämfört med året innan, då det ytterst svaga skördeåret höjde priset på potatis. Även om det finns en mindre mängd potatis i lagren än under ett normalt år, har priset förblivit lågt. Lagernivån påverkas också av förra höstens rätt så svaga skörd, kvalitetsproblem och minskad import av potatis.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–12/2016

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–12/2016

Priserna på pälsskinn har gått ned med en tiondel på ett år. Priset på mjölk har varit ganska stabilt under hela året, men är ändå 4 procent lägre än för ett år sedan och en femtedel lägre än nivån år 2013. Sedan år 2013 har överproduktionen till följd av att EU avskaffade mjölkkvoterna samt Rysslands importbegränsningar sänkt världsmarknadspriserna.

Producentpriserna på vegetabiliska produkter sjönk med 4,1 procent på årsnivå. Förutom priset på potatis sjönk speciellt priserna på foderkorn och havre. Priserna på grönsaker steg i genomsnitt med något under 3 procent. Å andra sidan sjönk priserna på vissa produkter, som t.ex. tomater. Till prisnedgången på 3,8 procent för kött och animaliska produkter bidrog utöver pälsvaror billigare mjölk. Med undantag av fjäderfäkött blev producentpriserna på kött något dyrare.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 4:e kvartalet 2016

Index (2010=100) Indextal IV/2016 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 105,5 0,5 -3,9
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 107,3 1,4 -3,1
Vegetabilieproduktion 118,0 2,9 -4,1
Animalieproduktion 98,2 -1,1 -3,8
1) 2016 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2016/04/mthi_2016_04_2017-02-15_tie_001_sv.html