Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, december

Publicerad: 30.5.2008

Volymen påbörjade nybyggnadsarbeten minskade under början av året

Under januari-mars år 2008 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt 7,5 miljoner kubikmeter, vilket är något under en femtedel mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för påbörjade affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader minskade med en fjärdedel från föregående år. Kubikvolymen för bostadsbyggnader minskade också från året innan. Totalt påbörjades byggnadsarbeten för omkring 4 900 nya bostäder, vilket är 5 procent mindre än under januari-mars för ett år sedan.

Påbörjade byggnadsarbeten, 1:a kvartalet 2008

  1:a kvart. 2008
mn m3
Förändring, 1:a kvart.
2007-2008, %
Alla byggnader 7,46 -18
- bostadsbyggnader 2,12 -3
- fritidsbostadshus 0,12 -31
- affärs- och kontorsbyggnader 2,00 -26
- offentliga servicebyggnader 0,35 -30
- industri- och lagerbyggnader 2,14 -25
- lantbruksbyggnader 0,52 23
- övriga byggnader 0,21 -38
Bostäder, antal 4 873 -5

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 1:a kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2008/01/ras_2008_01_2008-05-30_tie_001_sv.html