Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, december

Publicerad: 28.11.2008

Volymen påbörjade nybyggnadsarbeten minskade tydligt under januari-september

Under januari-september år 2008 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt ungefär 33 miljoner kubikmeter, vilket är en femtedel mindre än året innan. Kubikvolymen för byggstarter för affärs- och kontorsbyggnader minskade med drygt en tredjedel och kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader med en fjärdedel från året innan. Bara kubikvolymen för offentliga servicebyggnader ökade från året innan. Under januari-september påbörjades byggnadsarbeten för totalt närmare 21 000 nya bostäder, vilket är något under en femtedel mindre än under motsvarande period för ett år sedan.

Under det tredje kvartalet år 2008 påbörjades nybyggnadsarbeten för närmare 11 miljoner kubikmeter, vilket är ungefär en fjärdedel mindre än för ett år sedan. Kubikvolymerna för byggstarterna minskade för nästan alla typer av byggnader.

Byggstarter 3:e kvartalet och 1:a-3:e kvartalet 2008

  3:e kvart. 2008
mn m3
Förändring, 3:e kvart.
2007-2008, %
1:a-3:e kvart. 2008
mn m3
Förändring, 1:a-3:e kvart.
2007-2008, %
Alla byggnader 10,76 -28 32,92 -21
- bostadsbyggnader 3,19 -19 9,42 -16
- fritidsbostadshus 0,39 3 0,99 -3
- affärs- och kontorsbyggnader 1,81 -51 6,41 -35
- offentliga servicebyggnader 1,08 74 2,35 31
- industri- och lagerbyggnader 2,47 -38 8,62 -25
- lantbruksbyggnader 0,98 -32 2,98 -24
- övriga byggnader 0,83 0 2,15 -1
Bostäder, antal 7 026 -23 20 842 -18

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 3:e kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2008/03/ras_2008_03_2008-11-28_tie_001_sv.html