Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 3.5.2012

Syyttäjä ratkaisi 76 000 asiaa vuonna 2011

Vuonna 2011 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 75 900 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Syyteratkaisuun syyttäjä päätyi 59 200 asiassa eli 78 prosentissa ratkaisuista. Vastaajien lukumäärä syyteratkaisuissa oli 79 700. Syyttäjällä päättyneitä juttuja oli 16 700, joista suurin osa oli syyttämättä jättämisiä.

Syyttäjän ratkaisemat asiat rikoksittain 2008–2011

Syyttäjän ratkaisemat asiat rikoksittain 2008–2011

Kaikista syyttäjän ratkaisemista asioista oli liikennerikoksia 33 prosenttia, omaisuusrikoksia 26 prosenttia sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia 18 prosenttia. Liikennerikoksista erityisesti törkeiden rattijuopumusten määrä on laskenut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2011 kaksinkertaistui lievien pahoinpitelyrikosten määrä, mikä johtui pääosin vuoden alussa voimaan tulleesta lainsäädäntömuutoksesta.

Syyttämättäjättämispäätöksiä tehtiin henkilötasolla 22 800, mikä on likimain yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Näytön riittämättömyys oli syynä syyttämättä jättämiseen 64 prosentissa kaikista tapauksista. Syyttäjä voi lakiin perustuvan harkintavaltansa nojalla tehdä seuraamusluontoisen syyttämättäjättämispäätöksen, vaikka olisi riittävä näyttö syytteen ajamiseksi. Vuonna 2011 tehtiin seuraamusluontoisia syyttämättäjättämispäätöksiä 6 050, mikä on 365 enemmän kuin edellisenä vuotena.

Syyttämättä jätetyt henkilöt syyttämättäjättämisperusteittain 2010–2011

Syyttämättäjättämisperuste Vuosi
2011 2010
Syyttämättä jätetyt yhteensä    22 786   22 761
Ei rikos 399 515
Ei näyttöä 14 561 14 592
Syyteoikeus vanhentunut 471 491
Ei syyteoikeutta 1 305 1 478
Vähäisyysperuste 2 126 1 990
Nuoruusperuste 392 360
Kohtuusperuste 2 526 2 316
Yhtymisperuste 822 703
Tieliikennelain 104 pykälä 1 momentti  46 77
Muu lainkohta 138 239

Syyttäjän käsittelemistä asioista 69 prosenttia ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa. Yli puoli vuotta käsittely kesti 10 prosentissa kaikista asioista. Keskimääräinen käsittelyaika syyttäjän ratkaisemissa asioissa pysyi edellisen vuoden tasolla, 2,2 kuukaudessa.

Rikoksen tekopäivästä syyttäjän ratkaisuun kului keskimäärin 7,6 kuukautta. Keskimääräinen aika vaihtelee suuresti eri rikostyyppien välillä. Pisimmän ajan rikoksen tekopäivästä syyttäjän ratkaisuun veivät törkeät veropetokset, liiketoimintakieltoasiat, ammattimaiset kätkemisrikokset, velallisen epärehellisyys ja kirjanpitorikokset. Lyhyin käsittelyaika oli rattijuopumusasioilla ja muilla liikennerikoksilla.

Tilastokeskus on julkaissut syyttäjä-tilastoa vuodesta 1979 lähtien. Tilasto sisältää kaksi osakokonaisuutta, syyttäjällä päättyneiden juttujen tilaston ja tilaston syyttämättä jätetyistä. Päättyneissä jutuissa tilastoitava yksikkö on juttu, syyttämättä jätettyjen tilastoissa se on syyttämättä jätetty henkilö. Tilastossa on myös juttujen keskimääräiset käsittelyajat rikoksen tapahtuma-ajankohdasta aina syyttäjän antamaan päätökseen. Syyttäjän ratkaisut -tilasto ei sisällä tietoja syyttäjän vahvistamista rangaistusmääräyksistä.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syyttäjän ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2294. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syytr/2011/syytr_2011_2012-05-03_tie_001_fi.html

Jaa