1. Katsaus tuomittujen taustoihin 2014

1.1 Naisten osuus tuomituista kasvoi

Vuonna 2014 käräjäoikeuksissa tuomituista, rangaistuismääräyksen tai rikesakon saaneista 25 prosenttia (120 500) oli naisia. Naisten osuus rikoksista rangaistuista on kasvanut tasaisesti jo useamman vuosikymmenen ajan: Naisten osuus oli yhdeksän prosenttia vuonna 1980, 13 prosenttia vuonna 1990 ja 16 prosenttia vuonna 2000.

Kuvio 1. Rangaistukseen tuomitut miehet ja naiset 1980–2014 (%)

Kuvio 1. Rangaistukseen tuomitut miehet ja naiset 1980–2014 (%)

Käräjäoikeuksissa tuomittiin yhteensä 9 520 naista vuonna 2014. Eniten naisia tuomittiin pahoinpitelyistä (1 088), näpistyksistä (1 016), törkeistä rattijuopumuksista (972), rattijuopumuksista (886) sekä petoksista (729). Käräjäoikeudessa vuonna 2014 tuomittuja miehiä oli 47 400. Miesten tuomiot olivat useimiten seurausta törkeästä rattijuopumuksesta (6 420), pahoinpitelystä (6 413), rattijuopumuksesta (5 350) sekä huumausainerikoksista (2 766).

Vuonna 2014 naisia tuomittiin yli 32 prosenttia enemmän ehdolliseen vankeuteen kuin vuonna 2000. Myös ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin naisille vuonna 2014 lähes 30 prosenttia vuotta 2000 enemmän. Miehiä on puolestaan tuomittu vähemmän vankeusrangaistuksiin, kuin 2000-luvun alkupuolella. Esimerkiksi vuonna 2014 miehiä tuomittiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen lähes 38 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000.

Kuvio 2. Naisten vankeusrangaistukset 1977–2014 (lkm)

Kuvio 2. Naisten vankeusrangaistukset 1977–2014 (lkm)

Kuvio 3. Miesten vankeusrangaistukset 1977–2014 (lkm)

Kuvio 3. Miesten vankeusrangaistukset 1977–2014 (lkm)

1.2 Ehdottomaan vankeuteen tuomittiin 25 alle 18-vuotiasta

Alle 18-vuotias voidaan tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen vain painavista syistä. Vuonna 2014 alle 18-vuotiaista 25 henkilöä tuomittiin ehdottomaan vankeuteen. Suurin osa näistä tuomioista oli seurausta henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista sekä omaisuusrikoksista. Kolmannes ehdottomaan vankeuteen tuomituista olivat iältään 30–39-vuotiaita ja tyypillisesti vankeudet olivat seurausta tässä ryhmässä omaisuusrikoksista (33%).

Kuvio 4. Vankeusrangaistukset ikäryhmittäin vuonna 2014

Kuvio 4. Vankeusrangaistukset ikäryhmittäin vuonna 2014

Rangaistusmääräyksiä ja ensimmäisen oikeusasteen sakkotuomioita määrättiin vuonna 2014 yhteensä hieman yli 198 000. Näistä rangaistusmääräyksiä oli 164 400 ja käräjäoikeuksien sakkotuomioita 33 600. Hieman yli viidennes alioikeuksissa tai rangaistusmääräyksin sakkorangaistukseen tuomituista oli 30–39-vuotiaita. Vuonna 2014 rikesakon saaneista yli 40-vuotiaita oli lähes 60 prosenttia, rangaistusmääräyksellä sakkoon tuomituista 40 prosenttia ja käräjäoikeudessa sakkoon tuomituista 32 prosenttia.

Kuvio 5. Sakkorangaistukset ikäryhmittäin 2014

Kuvio 5. Sakkorangaistukset ikäryhmittäin 2014

Vuonna 2014 rangaistusmääräyksiä tai käräjäoikeuksissa tuomittuja päiväsakkoja määrättiin useimmiten 10–14 kappaletta (77 804). Tyypillisesti päiväsakko oli rahamäärältään 6 euroa (91 740) ja kokonaisrahamäärältään 60–99 euroa (44 089). Käräjäoikeuksissa vuonna 2014 tuomituiden sakkorangaistusten kokonaisrahamäärän mediaani oli 300 euroa ja rangaistusmääräysten 152 euroa. Suurin oikeuden tuomitseman sakon kokonaisrahamäärän mediaani oli 70–79-vuotiaiden ikäluokassa (630 euroa) ja vastaava rangaistusmääräysten mediaani 50–59-vuotiaiden ikäluokassa (230 euroa). Vuonna 2014 kokonaisrahamäärältään suurin käräjäoikeuden määräämä sakkotuomio oli 82 700 euroa, tuomion saanut kuului 60–69-vuotiaiden ikäluokkaan. Rahamäärältään suurimman rangaistusmääräyksen saanut kuului myös 60–69-vuotiaiden ikäluokkaan ja sakon määrä oli 21 500 euroa.

Kuvio 6. Päiväsakkojen kokonaisrahamäärän mediaanit ikäluokittain 2014 (euroa)

Kuvio 6. Päiväsakkojen kokonaisrahamäärän mediaanit ikäluokittain 2014 (euroa)

1.3 Käräjäoikeuksissa rangaistukseen tuomituista 11 prosenttia ulkomaalaisia

Käräjäoikeuksissa tuomittiin rangaistukseen vuonna 2014 noin 6 150 ulkomaiden kansalaista, mikä oli 11 prosenttia kaikista tuomituista. Käräjäoikeuksissa tuomittujen yleisin ulkomaan kansalaisuus oli Viro, 1 940. Lähes 56 prosentilla tuomituista ulkomaalaisista oli vakinainen asuinpaikka Suomessa. Tuomittujen ulkomaalaisten määrä väheni hieman yli prosentin vuodesta 2013 ja osuus kaikista tuomituista pysyi samana kuin vuotta aiemmin. Rangaistusmääräyssakkoja ulkomaalaisille määrättiin lähes 21 900 ja rikesakkoja noin 10 300 kappaletta. Rangaistujen ulkomaalaisten (38 294) joukossa oli 150:n eri valtion kansalaisia, suurimpana lukuna 11 700 Venäjän kansalaista. Lähes 48 prosenttia rangaistukseen tuomituista Venäjän kansalaisista syyllistyi liikennerikoksiin.

Kuvio 7. Ulkomaalaisten osuus tuomituista 2006–2014 (%)

Kuvio 7. Ulkomaalaisten osuus tuomituista 2006–2014 (%)
Rangaistujen syntyperä

Vuonna 2014 käräjäoikeuksissa tuomituista henkilöistä suomalaistaustaisia oli 49 600 (87 %) ja ulkomaalaistaustaisia oli 5 480 (10 %) henkilöä. Tuomittuja, jotka eivät kuuluneet rekisteröityyn väestöön oli 1 860 (3 %) ja yhdeltä puuttui tieto syntyperästä. Suomalaistaustaisista oikeudessa tuomituista 1 480 (3 %) oli syntynyt ulkomailla ja ulkomaalaistaustaisista 5 240 (96 %).

Vuonna 2014 tuomituista suomalaistaustaisista 14 prosenttia oli syyllistynyt pahoinpitelyihin ja ulkomaalaistaustaisista 17 prosenttia. Tuomituista suomalaistaustaisista 7 prosentilla tuomio oli seurausta huumausainerikoksista, ei rekisteröityyn väestöön kuuluvista lähes 14 prosentilla.

Taulukko 1. Käräjäoikeuksissa tuomittujen syntyperä rikoksittain 2014

Yhteensä Suomalais-
taustaiset
yhteensä
Suomalais-
taustainen,
syntynyt
Suomessa
Suomalais-
taustainen,
syntynyt
ulkomailla
Ulkomaalais-
taustaiset
yhteensä
Ulkomaalais-
taustainen,
syntynyt
Suomessa
Ulkomaalais-
taustainen,
syntynyt
ulkomailla
Ei
väestö-
tietoja
Kaikki
rikokset
56 968 49 630 48 146 1 484 5 476 240 5 236 1 862
Pahoinpitely,
lievä
pahoinpitely
21:5,7
8 021 7 042 6 848 194 925 24 901 54
% 14,1 14,2 14,2 13,1 16,9 10,0 17,2 2,9
Törkeä
rattijuopumus
23:4
7 395 6 367 6 253 114 854 16 838 174
% 13,0 12,8 13,0 7,7 15,6 6,7 16,0 9,3
Rattijuopumus
23:3
6 242 5 446 5 307 139 608 15 593 188
% 11,0 11,0 11,0 9,4 11,1 6,3 11,3 10,1
Huumausaine-
rikokset
50 luku
4 261 3 619 3 511 108 388 20 368 254
% 7,5 7,3 7,3 7,3 7,1 8,3 7,0 13,6
Varkaus,
törkeä
varkaus
28:1-2,
34a:1
3 798 2 932 2 789 143 323 28 295 543
% 6,7 5,9 5,8 9,6 5,9 11,7 5,6 29,2
Petos,
vakuutus- ja
maksuväline-
petos
36:1-4,
37:8-11
3 678 3 216 3 095 121 416 10 406 46
% 6,5 6,5 6,4 8,2 7,6 4,2 7,8 2,5
Näpistys
28:3
2 985 2 788 2 634 154 166 13 153 31
% 5,2 5,6 5,5 10,4 3,0 5,4 2,9 1,7
Törkeä
liikenne-
turvallisuuden
vaarantaminen
23:2
2 531 2 260 2 211 49 220 15 205 51
% 4,4 4,6 4,6 3,3 4,0 6,3 3,9 2,7
Vahingonteko
35:1-3,
34a:1/3
1 640 1 532 1 490 42 98 7 91 10
% 2,9 3,1 3,1 2,8 1,8 2,9 1,7 0,5

Suomalaistaustaisia oikeudessa tuomittuja oli 15,3 saman syntyperän työikäisen väestön 1 000 henkilöä kohti. Vastaavasti ulkomaalaistaustaisia oli 22,3. Vankeusrangaistukseen tuomittuja suomalaistaustaisia ja ulkomaalaistaustaisia oli lähes yhtä paljon 1 000 samansyntyperän työikäistä väestöä kohden. Ehdolliseen vankeuteen tuomittuja suomalaistaustaisia 3,5 saman syntyperän 1 000 henkilöä kohti ja ulkomaalaistaustaisia vastaavasti 6,9.

Taulukko 2. Rangaistukseen tuomitut ja osuus työikäisen väestön 1 000:ta asukasta kohden 2014

Yhteensä Suomalais-
taustaiset
yhteensä
Suomalais-
taustainen,
syntynyt
Suomessa
Suomalais-
taustainen,
syntynyt
ulkomailla
Ulkomaalais-
taustaiset
yhteensä
Ulkomaalais-
taustainen,
syntynyt
Suomessa
Ulkomaalais-
taustainen,
syntynyt
ulkomailla
Ei
väestö-
tietoja
Oikeudessa
tuomitut
56 968 49 630 48 146 1 484 5 476 240 5 236 1 862
Osuus
väestön
1 000
asukasta
kohden
12,5 15,3 15,0 39,0 22,3 25,2 22,1 -
Vankeus-
rangaistus
7 199 6 557 6 226 331 446 22 424 196
Osuus
väestön
1 000
asukasta
kohden
1,6 2,0 1,9 8,7 1,8 2,3 1,8 -
Ehdollinen
vankeus
13 580 11 239 11 008 231 1 696 60 1 636 645
Osuus
väestön
1 000
asukasta
kohden
3,0 3,5 3,4 6,1 6,9 6,3 6,9 -
Tuomio-
istumessa
sakkoon
tuomitut
33 604 29 553 28 727 826 3 062 144 2 918 989
Osuus
väestön
1 000
asukasta
kohden
7,4 9,1 9,0 21,7 12,4 15,1 12,3 -
Rangaistus-
määräyksellä
sakkoon
tuomitut
164 431 138 954 135 998 2 956 13 404 577 12 827 12 073
Osuus
väestön
1 000
asukasta
kohden
36,1 42,9 42,5 77,7 54,5 60,7 54,2 -
Rike-
sakko
261 457 247 341 244 553 2 788 11 206 338 10 868 2 910
Osuus
väestön
1 000
asukasta
kohden
57,4 76,4 76,4 73,3 45,5 35,5 45,9 -

Lisää tietoa rangaistuksista syntyperän mukaan taulukot-osiossa liitetaulukossa 3.

Vuonna 2014 syytetyille ja rangaistukseen tuomituille henkilöille on yhdistetty syntyperätieto vuodelta 2014 Tilastokeskuksen väestötietokannasta. Syntyperätieto on pystytty yhdistämään kaikille niille, joilla on suomalainen henkilötunnus. Vertailussa käytettävä koko työikäinen väestö sisältää kaikki 15–64 vuotiaat henkilöt, jotka kuuluvat rekisteröityyn väestöön.

1.4 Käräjäoikeuksissa tuomituista 29 prosenttia työllisiä

Pääasiallisen toiminnan mukaan jaoteltuna työllisiin kuului 29 prosenttia ja työttömiin 27 prosenttia vuonna 2014 oikeudessa tuomituista. Vankeusrangaistukseen tuomituista 38 prosenttia ja ehdolliseen vankeuteen tuomituista lähes 26 prosenttia oli työttömiä. Koko väestöstä työttömiä oli noin 7 prosenttia. Rikesakkoon määrätyistä 68 prosenttia oli työllisiä ja 13 prosenttia eläkeläisiä. Noin 7 prosenttia rikesakon saaneista oli työttömiä. Rangaistusmääräyksen saaneista työllisiin kuului 46 prosenttia ja työttömiin 14 prosenttia.

Kuvio 8. Käräjäoikeuksissa rangaistukseen tuomitut ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2014

Kuvio 8. Käräjäoikeuksissa rangaistukseen tuomitut ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2014

Kuvio 9. Sakkorangaistukseen määrätyt ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2014

Kuvio 9. Sakkorangaistukseen määrätyt ja koko väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 2014

Käräjäoikeuksissa vuonna 2014 tuomituilla työllisillä (17 %) ja työttömillä rangaistus oli tyypillisesti seurausta pahoinpitelyrikoksista (14 %). Tuomituista eläkeläisistä lähes 18 prosenttia oli syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen. Rangaistukseen tuomituista opiskelijoista 11 prosenttia oli syyllistynyt huumausainerikoksiin, työttömistä 9 prosenttia ja työllisistä 5 prosenttia.

Taulukko 3. Käräjäoikeuksissa tuomittujen pääasiallinen toiminta rikoksittain 2014

Yhteensä Työllinen Työtön Opiskelija Eläkeläinen Muu
työvoiman
ulkopuolella
Ei
väestö-
tietoja
Kaikki
rikokset
56 968 16 582 15 581 6 612 5 918 9 170 3 105
Pahoinpitely,
lievä
pahoinpitely
21:5,7
8 021 2 738 2 312 981 699 1 163 128
% 14,1 16,5 14,8 14,8 11,8 12,7 4,1
Törkeä
rattijuopumus
23:4
7 395 2 626 1 900 562 1 035 726 546
% 13,0 15,8 12,2 8,5 17,5 7,9 17,6
Ratti-
juopumus
23:3
6 242 2 292 1 454 663 721 701 411
% 11,0 13,8 9,3 10,0 12,2 7,6 13,2
Huumaus-
ainerikokset
50 luku
4 261 738 1 446 695 196 894 292
% 7,5 4,5 9,3 10,5 3,3 9,7 9,4
Varkaus,
törkeä
varkaus
28:1-2,
34a:1
3 798 318 1 131 526 264 923 636
% 6,7 1,9 7,3 8,0 4,5 10,1 20,5
Petos,
vakuutus-
ja maksu-
välinepetos
36:1-4,
37:8-11
3 678 945 1 301 339 258 725 110
% 6,5 5,7 8,3 5,1 4,4 7,9 3,5
Näpistys
28:3
2 985 163 1 192 319 444 803 64
% 5,2 1,0 7,7 4,8 7,5 8,8 2,1
Törkeä
liikenne-
turvallisuuden
vaarantaminen
23:2
2 531 1 118 380 552 148 223 110
% 4,4 6,7 2,4 8,3 2,5 2,4 3.5
Vahingon-
teko
35:1-3,
34a:1/3
1 640 295 515 347 151 313 19
% 2,9 1,8 3,3 5,2 2,6 3,4 0,6

Lisää tietoa rangaistuksista pääasiallisen toiminnan mukaan taulukot-osiossa liitetaulukossa 4.

Vuonna 2014 syytetyille ja rangaistukseen tuomituille henkilöille on yhdistetty tieto pääasiallisesta toiminnasta vuodelta 2013 Tilastokeskuksen väestötietokannasta. Tarkastelussa ovat yli 14-vuotiaat rekisteröityyn väestöön kuuluvat, eli henkilöt joilla on suomalainen henkilötunnus. Ryhmä ‘Eläkeläiset’ sisältää myös sairaseläkkeellä olevat. Varusmiehet kuuluvat ryhmään ‘Muu työvoiman ulkopuolella oleva’. Ryhmään ‘Ei väestötietoja’ kuuluvat ne henkilöt, joilta tieto pääasiallisesta toiminnasta puuttuu tai heillä ei ole suomalaista henkilötunnusta.

1.5 Yli 40 prosentilla vankeuteen tuomituista tulot olivat alle 10 000 euroa

Vankeusrangaistukseen vuonna 2014 tuomituista 43 prosentilla käytettävissä olevat tulot olivat alle 10 000 euroa vuodessa, koko väestöstä vain 16 prosentilla. Ehdolliseen vankeuteen tuomittujen käytettävissä olevat tulot olivat lähes 27 prosentilla alle 10 000 euroa. Yli 65 prosentilla rikesakkoon määrätyistä tulot olivat 20 000 euroa tai enemmän vuodessa, koko väestössä 49 prosentilla. Rangaistusmääräyksellä sakkoon tuomituista lähes kolmanneksen tulot olivat 20 000–39 000 vuodessa.

Kuvio 10. Käräjäoikeuksissa rangaistukseen tuomitut ja koko väestö käytettävissä olevien tulojen mukaan 2014

Kuvio 10. Käräjäoikeuksissa rangaistukseen tuomitut ja koko väestö käytettävissä olevien tulojen mukaan 2014

Kuvio 11. Sakkorangaistukseen määrätyt ja koko väestö käytettävissä olevien tulojen mukaan 2014

Kuvio 11. Sakkorangaistukseen määrätyt ja koko väestö käytettävissä olevien tulojen mukaan 2014

Vuonna 2014 käräjäoikeuksissa tuomituista, joiden käytettävissä olevat tulot olivat yli 20 000–39 999 euroa, 17 prosenttia oli syyllistynyt pahoinpitelyihin ja lähes 31 prosenttia rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Tuomituista, joiden käytettävissä olevat tulot olivat 40 000–79 999 euroa vuodessa, 15 prosenttia oli syyllistynyt liikenne turvallisuuden vaarantamiseen ja tuomituista, jotka ansaitsivat yli 80 000 euroa 23 prosenttia.

Taulukko 4. Käräjäoikeuksissa tuomittujen käytettävissä olevat tulot rikoksittain 2014

Yhteensä - 2 499
euroa
2 500 -
4 999
euroa
5 000 -
9 999
euroa
10 000 -
19 999
euroa
20 000 -
39 999
euroa
40 000 -
79 999
euroa
Yli
80 000
euroa
Ei
väestö-
tietoja
Kaikki
rikokset
56 968 5 273 3 108 9 826 21 720 11 966 1 576 377 3122
Pahoinpitely,
lievä
pahoinpitely
21:5,7
8 021 689 384 1 369 3 203 2 035 186 22 133
% 14,1 13,1 12,4 13,9 14,7 17,0 11,8 5,8 4,3
Törkeä
rattijuopumus
23:4
7 395 433 271 1 078 2 826 1 991 215 34 547
% 13,0 8,2 8,7 11,0 13,0 16,6 13,6 9,0 17,5
Rattijuopumus
23:3
6 242 560 307 881 2 141 1 700 210 31 412
% 11,0 10,6 9,9 9,0 9,9 14,2 13,3 8,2 13,2
Huumausaine-
rikokset
50 luku
4 261 453 255 921 1 877 433 25 4 293
% 7,5 8,6 8,2 9,4 8,6 3,6 1,6 1,1 9,4
Varkaus,
törkeä
varkaus
28:1-2,
34a:1
3 798 470 299 853 1 290 247 3 - 636
% 6,7 8,9 9,6 8,7 5,9 2,1 0,2 - 20,4
Petos,
vakuutus- ja
maksuväline-
petos
36:1-4,
37:8-11
3 678 255 220 634 1 689 736 28 3 113
% 6,5 4,8 7,1 6,5 7,8 6,2 1,8 0,8 3,6
Näpistys
28:3
2 985 281 176 723 1 495 240 5 - 65
% 5,2 5,3 5,7 7,4 6,9 2,0 0,3 - 2.1
Törkeä
liikenne-
turvallisuuden
vaarantaminen
23:2
2 531 404 183 387 659 636 119 33 110
% 4,4 7,7 5,9 3,9 3,0 5,3 7,6 8,0 3,5
Vahingonteko
35:1-3,
34a:1/3
1 640 231 111 371 730 166 9 3 19
% 2,9 4,4 3,6 3,8 3,4 1,4 0,6 0,8 0,6
Liikenne-
turvallisuuden
vaarantaminen
23:1
1 505 113 43 101 337 567 230 87 27
% 2,6 2,1 1,4 1,0 1,6 4,7 14,6 23,1 0,9

Lisää tietoa rangaistuksista käytettävissä olevien tulojen mukaan taulukot-osiossa liitetaulukossa 5.

Vuonna 2014 syytetyille ja rangaistukseen tuomituille henkilöille on yhdistetty tieto käytettävissä olevasta tulosta vuodelta 2013 Tilastokeskuksen väestötietietokannasta. Tarkastelussa on yli 14-vuotiaat rekisteröityyn väestöön kuuluvat eli henkilöt joilla on suomalainen henkilötunnus. Käytettävissä olevat tulot määritellään seuraavasti: Käytettävissä olevat rahatulot = palkkatulot + yrittäjätulot + omaisuustulot (pl. laskennalliset tuloerät) + saadut tulonsiirrot - maksetut tulonsiirrot.


Lähde: Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Tuominiemi 029 551 3242, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6680. 2014, 1. Katsaus tuomittujen taustoihin 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/syyttr/2014/syyttr_2014_2015-09-30_kat_001_fi.html