Publicerad: 7.5.2010

139 arbetskonflikter år 2009

Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 139 arbetskonflikter i Finland år 2009. Antalet arbetskonflikter var klart större än året innan, då det förekom 92 arbetskonflikter. Antalet arbetskonflikter var det näst största under 2000-talet sedan år 2005. Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var omkring 50 500. Detta var mer än tre gånger fler jämfört med året innan och motsvarade decenniets genomsnittliga nivå. Antalet förlorade arbetsdagar var omkring 92 000. Antalet mångdubblades från året innan och var det tredje största under 2000-talet även om det var mindre än decenniets genomsnitt på grund av de stora arbetsdagsförlusterna åren 2000 och 2005.

Arbetskonflikterna per år 2000–2009

År Antal arbetskonflikter Deltagande arbetare Förlorade arbetsdagar
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075
2007 91 89 729 94 579
2008 92 15 992 16 352
2009 139 50 485 91 899

I slutet av år 2009 gick många kollektivavtal ut, vilket ledde till en livligare arbetskonfliktverksamhet i slutet av året. Förra årets överlägst största arbetskonflikt utkämpades inom finansbranschen i december, då man med en tre dagars strejk försökte få fart på avtalsförhandlingarna. 20 000 tjänstemän deltog i strejken och omkring 55 000 arbetsdagar förlorades. Andelen av strejken i finansbranschen utgjorde omkring 40 procent av antalet deltagande arbetstagare och omkring 60 procent av antalet förlorade arbetsdagar förra året. En annan stor arbetskonflikt på organisationsnivå utkämpades inom teknologiindustrin, där Tjänstemannaunionen anordnade en arbetskonflikt, som varade en vecka, i fyra stora företag inom branschen.

Av arbetskonflikterna utkämpades 99 inom industrin, dvs. fler än två tredjedelar av alla arbetskonflikter. Av undernäringsgrenarna inom industrin utkämpades flest arbetskonflikter inom tillverkning av maskiner och utrustning (16), tillverkning av metallvaror (13), metallframställning (12) samt tillverkning av elapparatur (12). Flest förlorade arbetsdagar inom industrin hade dock tillverkning av andra transportmedel, exkl. tillverkning av motorfordon. Av näringsgrenarna som inte ingår i industrin utkämpades flest arbetskonflikter inom transport och magasinering (14).

Den kända orsaken till arbetskonflikten var i 58 fall minskning av arbetskraft, i 23 fall arbetsledningen och i 8 fall lönekrav.

Sett efter region var antalet arbetskonflikter traditionellt flest i Västra Finlands län, dvs. 52 st. I Södra Finlands län var antalet 38. I övriga län förekom det färre än tio lokala arbetskonflikter. 18 arbetskonflikter var riksomfattande.


Källa: Statistik över arbetskonflikter 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 17343235, harri.nummila@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/2009/tta_2009_2010-05-07_tie_001_sv.html

Dela