Publicerad: 13.5.2011

191 arbetskonflikter år 2010

Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 191 arbetskonflikter i Finland år 2010. Antalet arbetskonflikter var klart större än året innan, då det förekom 139 arbetskonflikter. Antalet arbetskonflikter var det näst största under 2000-talet sedan år 2005. Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var omkring 137 000. Detta var nästan tre gånger fler jämfört med året innan och det största under 2000-talet. Antalet förlorade arbetsdagar var omkring 315 000. Antalet över tredubblades från året innan och var det andra största under 2000-talet sedan år 2005.

Arbetskonflikterna per år 2000–2010

År Arbetskonflikter Deltagare Förlorade arbetsdagar
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075
2007 91 89 729 94 579
2008 92 15 992 16 352
2009 139 50 485 91 899
2010 191 137 316 314 667

År 2010 kännetecknades av förbundsvisa avtalsförhandlingar på arbetsmarknaden och i många branscher satte man fart på avtalsförhandlingarna med arbetskonflikter. De största konfliktåtgärderna vidtogs i livsmedelsbranschen, där flera strejker och ovanliga lockouter anordnades våren 2010 under kollektivavtalsförhandlingarna. I arbetskonflikterna i livsmedelsbranschen förlorade man totalt omkring 108 000 arbetsdagar. Av dem var den största enskilda konfliktåtgärden strejken inom handeln den 16 april. I den deltog omkring 50 000 arbetare. Stora förbundsvisa arbetskonflikter utkämpades också inom stuveri- och handelsbranschen, som båda förlorade omkring 50 000 arbetsdagar. Betydande arbetskonflikter förekom också inom sågindustrin, lufttransporten och besiktningsbranschen.

Av arbetskonflikterna utkämpades 122 inom tillverkning, dvs. något under två tredjedelar av alla arbetskonflikter. Av undernäringsgrenarna inom industrin förekom flest arbetskonflikter inom livsmedelsframställning (28) samt stål- och metallframställning (19). Inom tillverkning förlorade man överlägset flest arbetsdagar inom livsmedelsframställning. Av näringsgrenarna utanför tillverkning förekom det största antalet arbetskonflikter inom magasinering och stödtjänster till transport (15).

Orsaken till arbetskonflikten var i nästan hälften av fallen lönekrav. Vanliga orsaker till arbetskonflikt var också arbetsledning och hot om minskning av arbetskraft.

Flest lokala arbetskonflikter utkämpades i Tammerfors, Brahestad, Vanda och Kuopio och 80 konflikter utkämpades i fler än bara en kommun.

Flest arbetskonflikter förekom under årets andra kvartal och minst under tredje kvartalet. Av de förlorade arbetsdagarna inföll mer än 60 procent under årets andra kvartal.


Källa: Statistik över arbetskonflikter 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Annina Rouvinen (09) 1734 3246, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/2010/tta_2010_2011-05-13_tie_001_sv.html

Dela