Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 22.3.2012

Allt fler högutbildade i Finland

Enligt Statistikcentralen hade 1 166 000 personer utbildning på högre nivå år 2009, dvs. nästan 30 procent av Finlands befolkning i åldern 16–74 år. Andelen har under hela 2000-talet ökat med en årstakt på en halv procentenhet i genomsnitt. Kvinnornas andel av de högutbildade var 57 procent. Också denna andel har ökat stadigt med omkring 2 procentenheter på ett decennium. Till högutbildade räknas personer som avlagt examen minst på institutnivå.

Andelen personer med examen på högre nivå av befolkningen i åldern 16–74 år under åren 2000–2009

Andelen personer med examen på högre nivå av befolkningen i åldern 16–74 år under åren 2000–2009

Av dem som avlagt examen på högre nivå arbetade en femtedel, av vilka 87 procent var kvinnor, inom hälso- och socialvårdstjänster. Inom utbildning arbetade 14 procent (67 % kvinnor), inom industrin 12 procent (33 % kvinnor) och inom handel samt hotell- och restaurangverksamhet var tionde (56 % kvinnor) högutbildad.

Personer som avlagt examen på högre nivå efter näringsgren år 2009

Personer som avlagt examen på högre nivå efter näringsgren år 2009

Av dem som avlagt högre högskoleexamen eller examen på forskarutbildningsnivå har 41 procent avlagt examen inom samhällsvetenskaper. Av dessa arbetade en tredjedel inom utbildning. De som avlagt examen inom området teknik hade lättast att få arbete inom industrin, där en tredjedel av dem arbetade, och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, som sysselsatte var femte person med högst utbildning inom området teknik. Femton procent var humanister och av dem arbetade varannan inom utbildning. Likaså placerade sig en stor del, 40 procent, av naturvetarna inom utbildning. Två av tre som avlagt examen inom medicin och hälsovetenskaper fick arbete inom hälso- och socialvårdstjänster.

Personer som avlagt högre högskoleexamen eller examen på forskarutbildningsnivå efter näringsgren och vetenskapsområde år 2009

Personer som avlagt högre högskoleexamen eller examen på forskarutbildningsnivå efter näringsgren och vetenskapsområde år 2009

Av den högutbildade befolkningen bodde 34 procent i landskapet Nyland. I Egentliga Finland och Birkaland var andelen nio procent i båda landskapen och i Norra Österbotten sju procent. Andelen högutbildade ökade i hela landet med i genomsnitt 4,4 procentenheter jämfört med år 2000. Skillnaderna mellan landskapen är huvudsakligen små. Birkaland och Mellersta Österbotten ökade sin andel mest. Minst lyckades Kymmenedalen, Lappland och Åland att öka sin andel högutbildade.

Andelen personer med examen på högre nivå av befolkningen i åldern 16–74 år efter regionen under åren 2000 och 2009

Andelen personer med examen på högre nivå av befolkningen i åldern 16–74 år efter regionen under åren 2000 och 2009

Källa: Personresurser inom vetenskap och teknologi 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Kaplas 09 1734 3421

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 22.03.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personresurser inom vetenskap och teknologi [e-publikation].
2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tthv/2010/tthv_2010_2012-03-22_tie_001_sv.html